cimer00

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soros nyílt ülését, 2024. április 29-én, hétfőn 17.00 órától tartja a Közösségi Házban. - Az ebek idei oltását 2024. április 22-én (hétfőn) 10-11 óráig szervezzük meg. A pótoltásra 2024. május 13.-án (hétfőn) 17-18 óráig kerül sor. |

2002 - 2006

A Képviselő-testület tagjai:

Gémes László polgármester

Alföldi Béla alpolgármester

Békési Gyula képviselő

Ercsényi Károly képviselő

Németh Lajos képviselő

Osvárth Endre képviselő

Semperger István képviselő

Szilágyi József képviselő

Tóth Zoltán képviselő

Ujj Istvánné képviselő

2005. szeptember 13-tól az elhunyt Tóth Zoltán képviselő úr helyett Hócza Györgyné

Pusoma Jenő (kedvezményes kisebbségi mandátummal) képviselő

2003

Megkezdődött a könyvtár régi buszmegállóból kialakított épülete bontási munkáinak előkészítése. A tényleges bontásra azonban csak 2004 márciusában került sor.

A 2001-ben létrehozott körjegyzőség Demjén Önkormányzatával tovább működött. Az Önkormányzat részt vett a Kistérség belső ellenőrzési társulás létrehozására irányuló előkészítő munkájában.

A részben önkormányzati tulajdonú Kerecsendi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Kht. hat munkanélkülinek biztosított munkát a biotégla előállító üzemben.

A Swietelsky Kft-vel szemben a szennyvíz-beruházás kapcsán keletkezett hiteltartozást az Önkormányzat ütemezetten csökkentette. 2003. november elején a hitel teljes összegét visszafizették.

A Heves Megyei Területfejlesztési Tanácstól 2002-ben elnyert TEKI-pályázati támogatás felhasználásával 2003. június 20-án befejeződött a Községháza épületének felújítása, illetve a korábbi szolgálati lakással történő bővítése. A program tervezett költségvetése 22.360.000 Ft. volt, melyből az építés költsége 21.610.000 Ft-ot tett ki. A tervezési díj 750.000 Ft. volt. A Területfejlesztési Tanács támogatása 10.000.000 Ft. A karbantartó műhely építésének építészeti része ugyancsak befejeződött.

A 2003. évi költségvetési koncepcióban kiemelt helyet kapott az iskola központi épülete (alsó tagozat, étterem) felújítási programjának kidolgozása. Az év folyamán elkészült mindkét épület felújításának elvi engedélyezési terve, s ennek alapján az elvi építési engedélyt is megkapta az Önkormányzat. Elkészültek továbbá az építési engedélyezési tervek is. A program megvalósítása érdekében két pályázatot dolgoztunk ki. Az egyik a NORDA-hoz került a decentralizált térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat keretéből (TTFC) történő támogatás céljából. E pályázati program költségvetése 119.255.000 Ft. volt, melyhez 95.404.000 Ft. támogatást igényeltünk. A pályázat részben kedvező elbírálást kapott, így a 2003-2005. közötti időszakban 58.489.000 Ft. támogatást vehettünk igénybe e keretből. A kivitelezési munkák 2004 áprilisában kezdődtek.

Ugyancsak pályázatot nyújtottunk be az általános iskolai információtechnológia fejlesztésének támogatására PHARE program keretében. E projekt összköltségvetése 65.852.000 Ft., melyből 10 % az Önkormányzat önrésze. A projekt költségvetéséből 40.000.000 Ft-ot terveztünk építési-felújítási munkákra. A pályázat elbírálására 2003-ban nem került sor.

Elkészíttettük a Füzesabonyi út és a Fő út 3. sz. úti szakaszának járda-felújítási terveit, s pályázatot nyújtottunk be az UKIG-hoz. A pályázatok azonban nem kaptak támogatást.

A Heves Megyei Területfejlesztési Tanács ugyanakkor 2.500.000 Ft. támogatást nyújtott a Jókai utca csapadékvíz-elvezetésére és járdája felújítására. A 4.112 e Ft. összköltségű program 2003 végére elkészült. Ugyancsak 2003-ban három darab buszváró felállítására került sor.

Az Önkormányzat megvásárolta a Bereksor 47. sz. alatti épületet tájház céljaira. Az épület 6 millió Ft-os felújításához 4,2 millió Ft. támogatást nyertünk el a Heves Megyei Területfejlesztési Tanácstól. A munkálatokat a Zele-Bau Kft. végezte el 2003-2004-ben.

A Kulturális Örökség Védelmi Hivataltól elnyert hétszázezer forintos pénzügyi támogatással restauráltattuk a templom udvarán lévő Nepomuki Szent János szobrokat. A felújítás augusztus végén fejeződött be. A két szobor mellett megszépült a templom bejárata melletti két bőségkosár, valamint a háborús emlékmű is.

Az Általános Iskola névadásához kapcsolódóan az intézmény pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához az Iskola névadója, Magyary Károly mellszobra elkészítésének támogatása iránt. A pályázat eredményes volt, a szobor elkészült. Ünnepélyes felavatására a falunapon, szeptember 7-én került sor.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivataltól nyert el pályázati támogatást egy temetői emlékmű felállításához a Faluvédő Egyesület által létrehozott emlékpark mellett.

2003-ban minden addiginál több (38 db) pályázatot készítettek a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dolgozói.

2004

2004. (és 2005.) évi költségvetésünk kiemelt beruházási programja az iskola központi épületének (alsó tagozat, étterem) felújítása volt. A tervezett beruházás részben megvalósult, elkészült az éttermi, könyvtári „B” épület rekonstrukciója. Sikerült megoldani az újjáalakított épület konyhai eszközökkel, éttermi berendezésekkel történő felszerelését, valamint a könyvtár és az előadók bútorozásának jelentős részét.

A Heves Megyei Területfejlesztési Tanács TEKI-pályázatunkat részben kedvezően bírálta el, és 5 millió Ft-tal támogatta a Füzesabonyi út járdaépítését a faluközponttól a Vitéz utcáig. Az Óvoda előtt az iskolai nagy kapubejáróig sor került a járda felújítására. A központi buszmegálló környéke akadálymentes új aszfaltburkolatot kapott. A József Attila u. és a Pataki út torkolatánál a megsüllyedt aszfaltburkolatot kicseréltettük, és kiszélesítettük.

Mind a régi könyvtár bontására, mind pedig a központi buszváró felállítására ebben az évben került sor. A négy új váró-pavilonban a karbantartó brigád padokat helyezett el, a központi váró mellett esztétikus kerítést alakított ki.

A 2003-ban elnyert TEKI-pályázati támogatás révén a tájház tetőcseréje 2003 végén elkezdődött. A felújítási program I. ütemét, mely magában foglalta a homlokzat újjáépítését, a tornác visszabontását és több apróbb munkát, 2004 első félévében befejeztük. Az udvaron szabadtéri kemencét is felállítottunk. A tájház jelentős szerepet játszott a falunap eredményes lebonyolításában.

A Községháza virágosítására nagy figyelmet fordítottunk, a temető díszkapuja előtt is több száz palántát ültettünk el.

2004 végén Demjén Önkormányzatának kezdeményezésére megszűnt a Kerecsend_Demjén Körjegyzőség.

2005

A védőnői és egyben orvosi váróterem és előtér aljzatát újraburkolták, a helyiséget teljes egészében körbelambériázták és kifestették, új székeket és pólyázó asztalokat helyeztek el.

Új szolgáltatásként 2005 januárjától működési engedéllyel, kialakított körzetekben, normatív finanszírozás igénybe vételével működtettük a házi segítségnyújtást és étkeztetést. A Hagyományok Házához kapcsolódóan mikrotérségi pályázat keretében sikerült pályázati forrást előteremteni egy mobil színpad, hangosítás és világítás megvásárlásához néhány más településsel közösen.

A Könyvtárban megtörtént a közművelődési és az iskolai könyvtári anyag összevonása, s itt nyert elhelyezést az egyik e-Magyarország Pont is.

2005. január 1-től az Önkormányzat bevezette a helyi iparűzési adót.

A bírósági nyilvántartásból törölték az Önkormányzat által alapította Kerecsendi Jóléti Szolgálat Alapítványt, és megkezdődött a Kerecsendi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Közhasznú Társaság felszámolása is.

Májusban megkezdődött az Iskolában a „központi iskola” , új megjelölése szerint „A épület” felújítása és bővítése PHARE támogatással. A megvalósítási időtartam 18 hónap, elnyert támogatás 61,582 millió Ft. Ehhez kapcsolódott a BM EU önerő pályázat (2,7 millió Ft.) és a Wienerberger Jövővár pályázata (2,3 millió Ft.). Pozitív elbírálást kapott a „Beruházás a XXI. századi iskolába” hitelprogramban kedvezményes kamattámogatás iránt benyújtott pályázat is. Ebben 20 %-os kamatkedvezményt nyert el az Önkormányzat. A közbeszerzési eljárás eredményeként az építési munkákat az egri Nívóber Kft. végezte el. Az informatikai közbeszerzési eljárást a miskolci Szinvanet Kft. nyerte el. A munkaterület átadására augusztus 3-án, a műszaki átadásra decemberben került sor. A használatba vételi engedély kiadása már 2006-ra húzódott át. Az információtechnológiai eszközök telepítése 2006 januárjában történt meg.

Szeptember 30-ával az önkormányzatok vették át a megszűnő Laskó-völgyi Csatornamű Társulat helyett a szennyvíz lakossági érdekeltségi hozzájárulások beszedésének feladatát.

Eredményes volt a közmunkaprogram pályázat, és sikerrel szerepelt az Önkormányzat a játszótér építési pályázaton is.

Ugyancsak sikeres volt a roma integrációs modellprogram keretében kidolgozott pályázat is, melynek megvalósítására 79.715 e Ft. támogatást nyert el a település. A projekt megvalósítására 2005 július – 2006. november között került sor.

Az új iskola (D épület) és a tornaterem (C épület) festésére, az új iskolában részleges nyílászáró cserére, akadálymentesítésre, csatornacserére és a kazánház tetőszigetelésére került sor TEKI támogatással.

2006

A Hagyományok Háza kertjében a fedett kiállítási terület növelése érdekében elkészült egy pajta, ahol mezőgazdasági eszközök állandó kiállítása nyert elhelyezést.

A könyvtárban áprilistól félállású könyvtárost alkalmazott az Önkormányzat.

A csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése érdekében Kerecsend gesztorságával Demjén, Egerszólát, Egerbakta és Egerszalók megerősítette együttműködési szándékát, és megkezdődött a tervdokumentáció elkészítése.

Befejeződött az E-tanulást támogató pedagógiai környezet a Kerecsendi Általános Iskolában című, 2005-ben megkezdett PHARE projektSzeptemberben már az új A épületben kezdhette meg tanulmányait az alsó tagozat.

TEKI-pályázati támogatással került sor a tornaterem aljzatának újrabetonozására és sportpadlóval borítására, valamint a hátsó ajtó cseréjére. E munkálatokhoz kapcsolódóan saját brigádunk elvégezte a tornateremben a falfestést is.

A Képviselő-testület döntése szerint Óvoda rekonstrukciójára és bővítésére kiemelt figyelmet kellett fordítani ebben az esztendőben. Az építési engedélyes tervet az Atlantterv Mérnöki Irode elkészítette. A Norvég Finanszírozási mechanizmus keretében a III. negyedév végén pályázatot nyújtottunk be a bővítési és felújítási munkák elvégzésére.

A közterületen új szemeteseket, padokat és hirdetőtáblákat helyeztek el. Sor került a központi iskola épülete előtti emlékpark felújítására, valamint az iskolai salakos sportpálya felújítására is.

A PHARE-program mellett 2006 kiemelkedő programja a Kerecsendi Roma Integrációs Modellprogram volt, melynek zárására november 30-án került sor. A lakhatási programelemek megvalósításának összefoglalóan az alábbi eredményei voltak:

  • 110 családhoz jutott el a gázszolgáltatás;
  • a Dankó és a Petőfi utcában, valamint az újsoron új burkolatot kapott a járda;
  • új járda épült a Pacsirta utcában és a Petőfi utca végén;
  • felújítottuk a Dankó utca teljes útburkolatát és a Petőfi utca végének útfelülete is megújult, illetve részben új útszakasz épült;
  • 23 családnak nyújtottunk segítséget életveszélyes házuk felújításához;
  • 3 bérlakást alakítottunk ki,
  • felépítettünk egy szép és biztonságos játszóteret.

A megvalósult beruházások átformálták az érintett településrészek arculatát, javították az életkörülményeket, szebbé tették a környezet, jelentősen növelték az ingatlanok értékét. A program eredményeként a telepszerű lakókörnyezetben élő családok mindazon infrastrukturális feltételhez hozzájutottak, amelyekkel a falu integrált területein lakók rendelkeznek.

A foglalkoztatási programrész eredménye, hogy szinte minden kerecsendi munkanélküli család számára hosszabb-rövidebb időre jövedelemszerzési lehetőséget biztosított, sok fiatal most létesített először munkaviszonyt, sok ellátatlan személy jutott a munka leteltét követően valamilyen típusú rendszeres szociális ellátáshoz, és néhányan tartós munkaviszonyt is létesítettek a programnak köszönhetően. A foglalkoztatási program azonban – mint az a pályázat benyújtásakor is nyilvánvaló volt -nem tudta átfogón és hosszú távon megoldani a munkanélküliségből adódó problémákat. 2005-ben és 2006-ban is megszervezték a nyári napközit, amelyen mintegy 100 gyermek számára biztosítottak tartalmas szünidei elfoglaltságot és ingyenes étkezést. A Roma program keretében sor került egy mikrobusz vásárlására is.

A 2006-os esztendő kiemelkedő pályázati sikereket hozott. A megvalósított beruházások ünnepélyes átadására nagy szabású falunap keretében került sor.

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata