cimer00

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros nyílt ülését, 2023. november 27-én, hétfőn 17.00 órától tartja a Közösségi Házban.
free accordion menu module

Közterületek tisztántartása

Tisztelt Kerecsendi lakosok!

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) a hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról önkormányzati rendelete alapján a település környezetének védelme és tisztasága érdekében a tulajdonos köteles gondoskodni:

  • az ingatlan előtti és melletti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, gyommentesítéséről,
  • az ingatlan előtti nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, gyommentesítéséről továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról,
  • a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, udvarok és kertek, valamint beépítetlen belterületi ingatlanok tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, gyommentesítéséről, valamint rovar- és rágcsáló-mentesítéséről,
  • az ingatlanról a járda és úttest fölé kinyúló ágak, bokrok levágásáról,
  • téli időszakban az ingatlana előtti és melletti járdaszakasz hó- és síkosság-mentesítéséről

Az idei év júniusától kezdődően az önkormányzat folyamatosan ellenőrzi a települési ingatlanok állapotát, ennek keretén belül első körben egy felszólítást kapnak az érintett problémás ingatlanok tulajdonosai. 15 napot követően egy újabb helyszíni ellenőrzése kerül sor. Amennyiben a probléma eddigi időpontig nem került orvoslásra, második körként közigazgatási eljárás megindításáról kapnak értesítést a tulajdonosok. Itt újabb 15 napos határidő van a rendbetételre, melynek sikertelen elteltét követően már közigazgatási bírság kerül kiszabásra.

Felhívom a lakosok figyelmét, hogy Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 6/2022.(VIII.23.) önkormányzati rendelete 3. § szerint a 2022.szeptember 1. után megindított eljárások esetében a bírság mértéke változott:

(1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben

a) természetes személy elkövető esetén 10.000 forinttól 200.000 forintig,

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövető esetén 20.000 forinttól 2.000.000 forintig

terjedő közigazgatási bírság (továbbiakban: bírság) szabható ki.

A település rendben tartása közösségi érdek! ezért kérem a lakosok segítségét is a gazos ingatlanok felderítésében, elsősorban a hátsó udvarokra vonatkozóan, hiszen az önkormányzat által végrehajtott helyszíni szemlék során ezek sok esetben beláthatatlanok. Amennyiben gazos, elhanyagolt telket észlelnek a településen kérem tegyék meg bejelentéseiket a hivatalnál, fotódokumentációval bizonyítva!

A település tisztántartása érdekében segítő közreműködésüket köszönöm!

Kerecsend, 2022.09.07.

dr. Szász Kata

                                                                                                                                 jegyző

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2023 Kerecsend Község Önkormányzata