Kerecsend - Kezdőlap
www.mamboteam.com
Kerecsend Advertisement
Kezdőlap
2017. január 17.
 
 
Tűzifa támogatás
2017. január 13.

TÁJÉKOZTATÓ

a 2017. évi téli tűzifa támogatásról

2017. január 12-én ülést tartott a Képviselő-testület. Az ülésen elfogadták a 2017. évi téli tűzifa támogatásról szóló 1/2017.(I.13.) önkormányzati rendeletet. Az Önkormányzat az idei télre 120 m3 tűzifa beszerzéséhez 2.286.000 Ft támogatást nyert el a Belügyminisztériumtól. Ez a mennyiség kevesebb, mint fele a tavalyinak. Ezért a támogatási feltételek átalakítása vált szükségessé.

Az elfogadott rendelet szerint:

  1. Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1/2 erdei m3 tűzifát biztosít minden kerecsendi lakóhellyel rendelkező, 2016. november 30-án lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásban részesülő személy számára.

2. Méltányossági elbírálás alapján 1/2 m3 erdei m3 tűzifa támogatást igényelhetnek azok, akik háztartásában nincs rendszeres jövedelemmel rendelkező személy, vagy tartós betegségük, rossz egészségi állapotuk miatt nem tudnak önmaguk ellátásáról megfelelően gondoskodni, továbbá a 70 éven felüli időskorúak, amennyiben lakásukat nem gázzal fűtik.

Az 1. pont alapján jogosultaknak kérelmet beadniuk nem kell, számukra a rendelet előírásai alapján a polgármester hivatalból állapítja meg a támogatást 2017. január 18-ig.

A 2. pont szerinti kérelmezők 2017. január 25-ig nyújthatják be kérelmüket, melyeket a Képviselő-testület január 31-ig bírál el.

Kérelem nyomtatvány a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető, illetve letölthető a www.kerecsend.hu önkormányzati honlap „Letöltések – Nyomtatványok, kérelmek” menüpontjában.

A jelenlegi információk szerint az Erdészet a tűzifa Kerecsendre szállítását január 20-ig megkezdi. A fa átvételének idejéről és helyéről a Hivatal értesíti a támogatottakat.

Kerecsend, 2017. január 13.

Tisztelettel:

Kiss Sándor

címzetes főjegyző

 
Rendkívüli hideg
2017. január 13.

Tisztelt Kerecsendiek!

A rendkívüli hideg okozta veszélyhelyzet megelőzése érdekében fordulok Önökhöz és kérem segítségüket, együttműködésüket, támogatásukat.

Településünkön sokan vannak olyanok, akik a rendkívüli hidegben nem vagy csak nagy nehézségekkel tudnak gondoskodni lakásuk fűtéséről, családjuk ellátásáról.

Önkormányzatunk igyekszik figyelmet fordítani ezekre az emberekre, és segítséget nyújtani nekik. Előfordulhat azonban, hogy valaki úgy kerül veszélyhelyzetbe, hogy arról nem értesülünk. Ezért kérem Kerecsend minden lakóját, hogy amennyiben olyan személyről vagy családról van tudomásuk, akiknek a rendkívüli időjárás miatt segítségre van szükségük, jelezzék azt az Önkormányzati Hivatalban vagy bármelyik önkormányzati alkalmazottnál.

Kérem továbbá, hogy aki teheti, nyújtson segítséget rászoruló polgártársainak élelemmel, meleg ruhával, fűtőanyaggal.

Bízom abban, hogy Önkormányzatunk erőfeszítései és településünk lakóinak egymás iránti szolidaritása révén sikerül minden kerecsendinek épségben és egészségben túljutni ezen a több hetes, szokatlanul hideg, nehéz időszakon!

Segítségüket az Önkormányzat és a magam nevében előre is megköszönöm.

Kerecsend, 2017. január 12.

Tisztelettel:

Sári László

Polgármester

 
Ügyfélfogadás
2016. december 15.

Hivatali ügyfélfogadás az ünnepi időszakban

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal ünnepek körüli ügyfélfogadási rendjéről:

 

december 16. péntek                            az ügyfélfogadás szünetel

december 19-23. között                        az ügyfélfogadás az általános rend szerint folyik

december 27-30. között                        a Hivatalban ügyelet működik az általános ügyfélfogadási rend szerinti időben              

Hivatalunk dolgozói nevében is kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok Kerecsend minden lakójának!

 

                                                                                               Kiss Sándor

                                                                                               címzetes főjegyző

 
Képviselő-testületi ülés
2016. december 14.

2016. december 15-én, csütörtökön 17.00 órakor, a Közösségi Házban tartja soron következő ülését Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

 

NAPIREND

1.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

előadó: Sári László polgármester

2.     Rendelet a temetőről és a temetkezésről

előadó: Sári László polgármester

  1. Rendelet a szociális célú tűzifa támogatásról

előadó: Sári László polgármester

  1. Létszámcsökkentési pályázat benyújtása

előadó: Sári László polgármester

  1. Az Ehrat Lazac Kft. alapító okiratának módosítása, a Felügyelő Bizottság megválasztása

előadó: Sári László polgármester

  1. Új tag választása a PüB-be

előadó: Sári László polgármester

7.     Folyószámla-hitel meghosszabbítása

előadó: Sári László polgármester

8.     Az Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási Társulat együttműködési megállapodás megkötésére irányuló megkeresése

előadó: Sári László polgármester

9.     2017. évi belső ellenőrzési terv

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

10.  Egyéb ügyek, indítványok

 

Kerecsend,2016. december 12.                                                                                  

 

Tisztelettel:

                                                             Sári László

                                                               Polgármester

 
Képviselő-testületi ülés
2016. november 09.

November 8-án ülést tartott Önkormányzatunk Képviselő-testülete.

Sári László az elmúlt időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló szokásos tájékoztatóját a Képviselő-testület hozzászólás nélkül tudomásul vette.

A 2. napirendi pont keretében megtartott közbiztonsági beszámolóhoz Bognár József rendőr alezredes, kapitányságvezető fűzött szóbeli kiegészítést, majd a testület tagjai mondták el véleményüket, tették fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatban. Problémaként fogalmazódott meg többek között, hogy hiába fogadott el az Önkormányzat helyi rendeletet a szeszesital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról, a szabálysértőkkel szemben nem indul rendőrségi eljárás. Konkrét ügyekben is elhangzott kritikai észrevétel a rendőrség jelenlétének hiánya miatt, illetve a rendőri intézkedést érintően. Nagy hangsúllyal vetődött fel a kábítószer terjesztéssel és fogyasztással kapcsolatos problémakör is. A több mint két órás vita végén a testület elfogadta a rendőrség beszámolóját.      

 

A következőkben az Iskola tájékoztatóját vitatták meg a képviselők. Román Lászlóné igazgató kiemelte a nyári felújítási és karbantartási munkákat, amelyek eredményeként többek között a tornaterem teljes belső felújítására is sor került. A napirendi ponthoz meghívott Ballagó Zoltán tankerületi igazgató hangsúlyozta, hogy az oktatás-irányításban a korábbi centralizációs törekvések helyett mindinkább a decentralizáció érvényesül, továbbá, hogy a Tankerület egyre inkább képessé válik gondoskodni a vagyonkezelői feladatok hatékony ellátásáról. A képviselők a tájékoztatót tudomásul vették, majd döntöttek arról, hogy idén is támogatják azoknak az iskolás gyermekeknek az étkezését, akik jogszabály alapján nem jogosultak a kedvezményes vagy ingyenes ellátásra.   

 

Az Óvoda beszámolóját elfogadó határozatban elvi döntést hoztak arról, hogy tanulmányi szerződésben biztosított kedvezményekkel támogatják az óvodapedagógus képzésben történő továbbtanulást annak érdekében, hogy az országosan mind nagyobb mértékben jelentkező pedagógushiányt intézményünkben meg lehessen előzni.

 

Ezt követően hosszas vita után elhalasztották a temetőről szóló rendelet elfogadását, majd egyhangúlag megszavazták az egészségügyi ellátás körzeteiről, az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, valamint a növények telepítési távolságáról szóló rendeleteket.

 

Az ülés utolsó részében Kiss Sándor címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselőket az Önkormányzati Hivatalban a közelmúltban lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól. A tájékoztatóban elhangzott, hogy mind a Belügyminisztérium által a közfoglalkoztatást, mind pedig az Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által a szociális étkeztetést érintő ellenőrzés jegyzőkönyve pozitívan értékeli az ezeken a területeken végzett munkát. A Kormányhivatal által lefolytatott közszolgálati ellenőrzés azt állapította meg, hogy a „Hivatal közszolgálati jogalkalmazásának színvonala megfelelő”.

Ez után az adóbevételek alakulásáról hangzott el jegyzői tájékoztató, melyből kiderült, hogy a talajterhelési díjhátralék továbbra is folyamatosan nő, a többi adónemben a hátralékok kezelhetők. A talajterhelési díj kintlévőségek további növekedésének megelőzése érdekében több intézkedés született, melyek hatásai a jövő évtől várhatók.

A hosszúra nyúlt ülés az „egyebek” napirendi pont keretében elhangzott néhány képviselői hozzászólást követően 23 óra körül ért véget.

 

 

 

 
Képviselő-testületi ülés
2016. november 03.

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2016. november 8-án, kedden 17.00 órára a Közösségi Házba összehívom.

NAPIREND

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

előadó: Sári László polgármester

  1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről Kerecsenden

Előadó: rendőrségi körzeti megbízott

Meghívott: Eger Város Rendőrkapitánya

  1. Tájékoztató a Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola 2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról és az új nevelési év terveiről

Felkért előadók: Ballagó Zoltán egri tankerületi igazgató

Román Lászlóné igazgató

  1. Beszámoló a Berekerdő Óvoda 2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról és az új nevelési év terveiről

előadó: Koósné Reha Valéria óvodavezető

5. A háziorvosi szolgálat működéséhez szükséges eszközök átvétele

előadó: Sári László polgármester

6. Javaslat a temetőről szóló rendeletre

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

7. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról szóló rendeletre

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

8. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítására

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

9. Javaslat a növények telepítési távolságáról szóló önkormányzati rendeletre

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

10. Tájékoztató a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatalnál a legutóbbi testületi ülések óta lefolytatott ellenőrzésekről

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

  1. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

12. Egyéb ügyek, indítványok

Kerecsend, 2016. november 3.

Tisztelettel:

Sári László

Polgármester

 
FŐGÁZ felhívás
2016. október 24.

Tisztelt Gázfogyasztók!

A TIGÁZ-tól a FŐGÁZ-hoz érkezett fogyasztók közel fele havonta közel azonos összeget fizet a földgázért, mert a kiegyenlített részszámlázást választotta. A szolgáltatóváltás miatt azonban átmeneti változás áll be a részszámlák összegében. Ennek oka, hogy a fűtési szezon magasabb fogyasztására előre befizetett többletet a TIGÁZ a végelszámoláskor visszafizette, mivel a fűtési szezonban már nem a TIGÁZ lesz a gázszolgáltató. Az előttünk álló időszakban azonban a téli hónapok túlsúlya miatt a következő éves gázmérő-leolvasásig a megszokottnál magasabb összegű részszámlák várhatók.

Fontos tehát, hogy a fogyasztók a végelszámoláskor a TIGÁZ-tól visszakapott pénzüket tartalékolják a következő hónapok várhatóan magasabb részszámláira.

Szeretnénk elkerülni, hogy az átmenetileg jelentkező magasabb kiadás a családokra váratlan pénzügyi terhet rójon, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél több csatornán keresztül elmagyarázzuk fogyasztóinknak a helyzetet.

Kisfilmünkben a TIGÁZ-tól érkezett részszámlás ügyfeleinknek mutatunk hasznos információkat.

A filmet weboldalunkon ezen a linken lehet elérni.

 

Tisztelettel

Fejesné Jenei Csilla

egyetemes szolgáltatási igazgató

FŐGÁZ Zrt.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 8 / 401
Ma 2017. 1. 17, kedd, Antal napja van.
Holnap Piroska napja lesz.
Szavazások
Milyen gyakran olvasna friss híreket Kerecsend új oldalán
 
Online felhasználók
Jelenleg 4 vendég online
Számláló
Látogatók
 
Top! Top!