Kerecsend - Kezdőlap
www.mamboteam.com
Kerecsend Advertisement
Kezdőlap
2017. február 21.
 
 
Képviselő-testületi ülés
2017. február 13.

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 14-én, kedden 17.00 órakor a Közösségi Házban tartja következő ülését.

 

 

NAPIREND

 

1.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

előadó: Sári László polgármester

2.     Nagy Bence PüB-tag eskütétele

3.     Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésére

előadó: Sári László polgármester

4.     Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi üléstervére

előadó: Sári László polgármester

5.     Javaslat a 2017. évi rendezvénytervre

előadó: Simon Szilvia, a Kulturális Bizottság elnöke

6.     Egyebek

                            

Az ülés nyilvános, a Falutévé közvetíti.

 
Háziorvosi rendelési idő
2017. január 20.

TÁJÉKOZTATÁS
A HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ VÁLTOZÁSÁRÓL!

Tisztelt Kerecsendi és Demjéni Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2017. január 25-től kezdődően helyettesítési feladat ellátási szerződés alapján dr. Ribánszki Rita látja el mindkét településen a háziorvosi teendőket. A megbízatás egyelőre meghatározott időre, 2017. március 31-ig szól. Ekkor szűnik meg ugyanis a jelenleg még dr. Lukács Bélát, korábbi háziorvosunkat megillető praxisjog.

Az új orvos érkezésével ismét módosul a rendelési idő.

Január 25-27. között, majd február 6-tól folyamatosan március 31-ig az alábbi időpontokban fogadják a betegeket.

Kerecsend 
hétfő 10.00 - 13.00
kedd 10.00 - 13.00
szerda 13.00 - 15.00
csütörtök 10.00 - 13.00
péntek 13.00 - 15.00

Demjén 
hétfő 13.00 - 15.00 
szerda 11.00 - 13.00 
péntek 11.00 - 13.00

A fentiektől eltérően január 30 – február 3. között a rendelési idő az alábbiak szerint alakul:

Kerecsend 
hétfő 12.00 - 14.30
kedd 10.00 - 13.00
szerda 12.00 - 14.30
csütörtök 10.00 - 13.00
péntek 12.00 - 14.30

Demjén 
hétfő 14.30 - 15.30 
szerda 14.30 - 15.30 
péntek 14.30 - 15.30

A háziorvosi ellátás 2017. március 31-ét követő rendje további tárgyalások és egyeztetések után fog kialakulni. Ezek eredményéről a szokásos csatornákon haladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket.

Az orvosi rendelő telefonszáma: 36/781-070

Kerecsend, 2017. január 20.

Tisztelettel:

Kiss Sándor
címzetes főjegyző

 

 
Tűzifa támogatás
2017. január 13.

TÁJÉKOZTATÓ

a 2017. évi téli tűzifa támogatásról

2017. január 12-én ülést tartott a Képviselő-testület. Az ülésen elfogadták a 2017. évi téli tűzifa támogatásról szóló 1/2017.(I.13.) önkormányzati rendeletet. Az Önkormányzat az idei télre 120 m3 tűzifa beszerzéséhez 2.286.000 Ft támogatást nyert el a Belügyminisztériumtól. Ez a mennyiség kevesebb, mint fele a tavalyinak. Ezért a támogatási feltételek átalakítása vált szükségessé.

Az elfogadott rendelet szerint:

  1. Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1/2 erdei m3 tűzifát biztosít minden kerecsendi lakóhellyel rendelkező, 2016. november 30-án lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásban részesülő személy számára.

2. Méltányossági elbírálás alapján 1/2 m3 erdei m3 tűzifa támogatást igényelhetnek azok, akik háztartásában nincs rendszeres jövedelemmel rendelkező személy, vagy tartós betegségük, rossz egészségi állapotuk miatt nem tudnak önmaguk ellátásáról megfelelően gondoskodni, továbbá a 70 éven felüli időskorúak, amennyiben lakásukat nem gázzal fűtik.

Az 1. pont alapján jogosultaknak kérelmet beadniuk nem kell, számukra a rendelet előírásai alapján a polgármester hivatalból állapítja meg a támogatást 2017. január 18-ig.

A 2. pont szerinti kérelmezők 2017. január 25-ig nyújthatják be kérelmüket, melyeket a Képviselő-testület január 31-ig bírál el.

Kérelem nyomtatvány a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető, illetve letölthető a www.kerecsend.hu önkormányzati honlap „Letöltések – Nyomtatványok, kérelmek” menüpontjában.

A jelenlegi információk szerint az Erdészet a tűzifa Kerecsendre szállítását január 20-ig megkezdi. A fa átvételének idejéről és helyéről a Hivatal értesíti a támogatottakat.

Kerecsend, 2017. január 13.

Tisztelettel:

Kiss Sándor

címzetes főjegyző

 
Rendkívüli hideg
2017. január 13.

Tisztelt Kerecsendiek!

A rendkívüli hideg okozta veszélyhelyzet megelőzése érdekében fordulok Önökhöz és kérem segítségüket, együttműködésüket, támogatásukat.

Településünkön sokan vannak olyanok, akik a rendkívüli hidegben nem vagy csak nagy nehézségekkel tudnak gondoskodni lakásuk fűtéséről, családjuk ellátásáról.

Önkormányzatunk igyekszik figyelmet fordítani ezekre az emberekre, és segítséget nyújtani nekik. Előfordulhat azonban, hogy valaki úgy kerül veszélyhelyzetbe, hogy arról nem értesülünk. Ezért kérem Kerecsend minden lakóját, hogy amennyiben olyan személyről vagy családról van tudomásuk, akiknek a rendkívüli időjárás miatt segítségre van szükségük, jelezzék azt az Önkormányzati Hivatalban vagy bármelyik önkormányzati alkalmazottnál.

Kérem továbbá, hogy aki teheti, nyújtson segítséget rászoruló polgártársainak élelemmel, meleg ruhával, fűtőanyaggal.

Bízom abban, hogy Önkormányzatunk erőfeszítései és településünk lakóinak egymás iránti szolidaritása révén sikerül minden kerecsendinek épségben és egészségben túljutni ezen a több hetes, szokatlanul hideg, nehéz időszakon!

Segítségüket az Önkormányzat és a magam nevében előre is megköszönöm.

Kerecsend, 2017. január 12.

Tisztelettel:

Sári László

Polgármester

 
Ügyfélfogadás
2016. december 15.

Hivatali ügyfélfogadás az ünnepi időszakban

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal ünnepek körüli ügyfélfogadási rendjéről:

 

december 16. péntek                            az ügyfélfogadás szünetel

december 19-23. között                        az ügyfélfogadás az általános rend szerint folyik

december 27-30. között                        a Hivatalban ügyelet működik az általános ügyfélfogadási rend szerinti időben              

Hivatalunk dolgozói nevében is kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok Kerecsend minden lakójának!

 

                                                                                               Kiss Sándor

                                                                                               címzetes főjegyző

 
Képviselő-testületi ülés
2016. december 14.

2016. december 15-én, csütörtökön 17.00 órakor, a Közösségi Házban tartja soron következő ülését Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

 

NAPIREND

1.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

előadó: Sári László polgármester

2.     Rendelet a temetőről és a temetkezésről

előadó: Sári László polgármester

  1. Rendelet a szociális célú tűzifa támogatásról

előadó: Sári László polgármester

  1. Létszámcsökkentési pályázat benyújtása

előadó: Sári László polgármester

  1. Az Ehrat Lazac Kft. alapító okiratának módosítása, a Felügyelő Bizottság megválasztása

előadó: Sári László polgármester

  1. Új tag választása a PüB-be

előadó: Sári László polgármester

7.     Folyószámla-hitel meghosszabbítása

előadó: Sári László polgármester

8.     Az Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási Társulat együttműködési megállapodás megkötésére irányuló megkeresése

előadó: Sári László polgármester

9.     2017. évi belső ellenőrzési terv

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

10.  Egyéb ügyek, indítványok

 

Kerecsend,2016. december 12.                                                                                  

 

Tisztelettel:

                                                             Sári László

                                                               Polgármester

 
Képviselő-testületi ülés
2016. november 09.

November 8-án ülést tartott Önkormányzatunk Képviselő-testülete.

Sári László az elmúlt időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló szokásos tájékoztatóját a Képviselő-testület hozzászólás nélkül tudomásul vette.

A 2. napirendi pont keretében megtartott közbiztonsági beszámolóhoz Bognár József rendőr alezredes, kapitányságvezető fűzött szóbeli kiegészítést, majd a testület tagjai mondták el véleményüket, tették fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatban. Problémaként fogalmazódott meg többek között, hogy hiába fogadott el az Önkormányzat helyi rendeletet a szeszesital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról, a szabálysértőkkel szemben nem indul rendőrségi eljárás. Konkrét ügyekben is elhangzott kritikai észrevétel a rendőrség jelenlétének hiánya miatt, illetve a rendőri intézkedést érintően. Nagy hangsúllyal vetődött fel a kábítószer terjesztéssel és fogyasztással kapcsolatos problémakör is. A több mint két órás vita végén a testület elfogadta a rendőrség beszámolóját.      

 

A következőkben az Iskola tájékoztatóját vitatták meg a képviselők. Román Lászlóné igazgató kiemelte a nyári felújítási és karbantartási munkákat, amelyek eredményeként többek között a tornaterem teljes belső felújítására is sor került. A napirendi ponthoz meghívott Ballagó Zoltán tankerületi igazgató hangsúlyozta, hogy az oktatás-irányításban a korábbi centralizációs törekvések helyett mindinkább a decentralizáció érvényesül, továbbá, hogy a Tankerület egyre inkább képessé válik gondoskodni a vagyonkezelői feladatok hatékony ellátásáról. A képviselők a tájékoztatót tudomásul vették, majd döntöttek arról, hogy idén is támogatják azoknak az iskolás gyermekeknek az étkezését, akik jogszabály alapján nem jogosultak a kedvezményes vagy ingyenes ellátásra.   

 

Az Óvoda beszámolóját elfogadó határozatban elvi döntést hoztak arról, hogy tanulmányi szerződésben biztosított kedvezményekkel támogatják az óvodapedagógus képzésben történő továbbtanulást annak érdekében, hogy az országosan mind nagyobb mértékben jelentkező pedagógushiányt intézményünkben meg lehessen előzni.

 

Ezt követően hosszas vita után elhalasztották a temetőről szóló rendelet elfogadását, majd egyhangúlag megszavazták az egészségügyi ellátás körzeteiről, az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, valamint a növények telepítési távolságáról szóló rendeleteket.

 

Az ülés utolsó részében Kiss Sándor címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselőket az Önkormányzati Hivatalban a közelmúltban lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól. A tájékoztatóban elhangzott, hogy mind a Belügyminisztérium által a közfoglalkoztatást, mind pedig az Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által a szociális étkeztetést érintő ellenőrzés jegyzőkönyve pozitívan értékeli az ezeken a területeken végzett munkát. A Kormányhivatal által lefolytatott közszolgálati ellenőrzés azt állapította meg, hogy a „Hivatal közszolgálati jogalkalmazásának színvonala megfelelő”.

Ez után az adóbevételek alakulásáról hangzott el jegyzői tájékoztató, melyből kiderült, hogy a talajterhelési díjhátralék továbbra is folyamatosan nő, a többi adónemben a hátralékok kezelhetők. A talajterhelési díj kintlévőségek további növekedésének megelőzése érdekében több intézkedés született, melyek hatásai a jövő évtől várhatók.

A hosszúra nyúlt ülés az „egyebek” napirendi pont keretében elhangzott néhány képviselői hozzászólást követően 23 óra körül ért véget.

 

 

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 8 / 403
Ma 2017. 2. 22, szerda, Gerzson napja van.
Holnap Alfréd napja lesz.
Szavazások
Milyen gyakran olvasna friss híreket Kerecsend új oldalán
 
Online felhasználók
Számláló
Látogatók
 
Top! Top!