Kerecsend - Kezdőlap
www.mamboteam.com
Kerecsend Advertisement
Kezdőlap
2018. február 19.
 
 
Képviselő-testületi ülés
2018. február 15.

Február 13-án, kedden ülést tartott az Önkormányzat Képviselő-testülete. Az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról szóló szokásos polgármesteri tájékoztatót követően a 2018. évi költségvetésre vonatkozó javaslatot tárgyalták meg a képviselők. Az előterjesztésből kiderült, hogy a központi feladatfinanszírozás keretében kapott támogatás egyetlen önkormányzati feladat ellátását sem biztosítja maradéktalanul, mindegyikhez önkormányzati saját forrásra is szükség van.

Kiemelt hangsúlyt kapnak az idei költségvetési évben a támogatott pályázati programok. Ezek körében tavasszal befejeződik a Demjéni út járdájának felújítása (21,4 millió Ft), 2018. december 31-ig folyamatosan zajlik a tanodai program (18,6 millió Ft), előkészítő szakaszban van a Közösségi Ház felújítása (42 millió Ft), folyamatban van a támogatási szerződés megkötése az óvodaudvar felújítási (41 millió Ft) és a biztos kezdet gyerekház (40 millió Ft) pályázattal kapcsolatban.

A testület által egyhangúlag elfogadott költségvetési rendelet településünk 2018-ban tervezett bevételeit és kiadásait egyezően, 426.106 ezer Ft összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület ezután elfogadta a 2018. évi üléstervet, majd Kiss Sándor, a Helyi Választási Iroda vezetője előterjesztése alapján megválasztotta az országgyűlési választásokon közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjait.

Forgácsné Román Rita könyvtáros előterjesztésében tárgyalták meg a 2018. évi települési rendezvénytervet, a könyvtári munkáról szóló beszámolót és a Könyvtár 2018. évi munkatervét. A képviselők mindegyik előterjesztést egyhangúlag elfogadták.

Sári László polgármester előterjesztése alapján jóváhagyták a Közösségi Ház felújításának műszaki vezetőjére, illetve a pályázatban előírt kötelező nyilvánosság megvalósítójára vonatkozó javaslatot.

A képviselők rövid zárt üléssel fejezték be munkájukat.

 
Képviselő-testületi ülés
2018. február 07.

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 13-án, kedden 17.00 órai kezdettel a Közösségi Házban nyilvános ülést tart.

NAPIREND

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

előadó: Sári László polgármester

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése

előadó: Sári László polgármester

3. A Képviselő-testület 2018. évi ülésterve

előadó: Sári László polgármester

4. Javaslat a 2018. április 8-ára kiírt országgyűlési választásokon közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjaira

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

5. 2018. évi települési rendezvényterv

előadó: Forgácsné Román Rita könyvtáros

6. Beszámoló a Kerecsendi Községi és Iskolai Könyvtár 2017. évi munkájáról

előadó: Forgácsné Román Rita könyvtáros

7. Műszaki ellenőr megbízása a „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Kerecsenden” című TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében

előadó: Sári László polgármester

8. Egyebek

Az ülésre minden érdeklődőt várnak!

 
Szelektívhulladék szállítás
2018. január 16.

ÜRÍTÉSI NAP VÁLTOZÁS!

 

Az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft., mint Kerecsend település hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit, hogy a szelektívhulladék gyűjtés Kerecsenden a keddi napról szerdára változik! 

A szelektív és a zöldhulladék házhoz menő gyűjtését kéthetente (páros-páratlan hét) SZERDÁN végezzük. Az elkülönített gyűjtéshez sárga, illetve zöld színű zsákot díjmentesen biztosítunk, melyet kérhet a gyűjtést végző gépjármű sofőrjétől, illetve az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel közös ügyfélszolgálatunkon. (3300 Eger, Homok u. 26.)

A települési hulladék elszállítása továbbra is hetente egyszer keddi napokon történik. Kérjük az edényzeteket reggel 600 óráig a szállítási útvonalra kihelyezni szíveskedjenek.

A változás utáni első szelektíves gyűjtés napja: 2018.01.24. A zöldhulladék gyűjtés 2018.03.14-én kezdődik, majd kétheti gyakorisággal folytatódik.

A hulladékszállítással kapcsolatosan további tájékoztatást és információt kaphat a www.nhszeszakkom.hu és a  www.egrihulladek.hu honlapon.

Együttműködésüket megköszönve!

NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft.

 
Ügyeleti rend
2017. december 21.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal karácsony és szilveszter között ügyeleti rend szerint működik.

Naponta két-két munkatársunk áll az Önök rendelkezésére a szokásos hivatali időben.

december 27-én 8 – 16 óra között Simon Miklósné és Szép Erika

december 28-án 13 – 16 óra között Kocsmárné Sebestyén Éva és Nagy Bence

december 29-én 8 – 13 óra között Kovácsné Békési Beatrix és Bajzáthné Pozsgai Katalin

Kiss Sándor

címzetes főjegyző

 
Pályázati hírek
2017. december 21.

Újabb pályázati sikerek!

Hosszú idő után végre ismét fontos projektek valósulhatnak meg településünkön az elmúlt évben és idén benyújtott eredményes pályázatoknak köszönhetően.

Mint az már köztudott, központi költségvetési forrásból 15 millió Ft-os támogatást nyert el Önkormányzatunk a Demjéni út járdájának felújítására. A költségekhez 6,4 millió Ft saját forrással járul hozzá településünk. A kivitelezés jó ütemben haladt az elmúlt hetekben. Ennek köszönhetően az utca végétől a postáig elkészült a térkő burkolat. A munkálatokat a téli időszakra felfüggesztették. A hátralévő feladatokat, a járda kiépítését a műszaki bolt bejáratáig, a posta előtti akadálymentesített tér kialakítását, a kis közi bejáró aszfaltozását és csapadékvíz elvezetését, valamint a járda nyomvonalába eső UPC bálványok áthelyezését 2018 tavaszán fogja elvégezni a kivitelező, az egerszalóki Termál Építő Kft.

A 2017. augusztus 1-től 2018. december 31-ig tartó időszakra ismét sikerült pályázati támogatást elnyerni a Tanoda működtetéséhez. A 18 millió Ft-os költségvetés biztosítja a tanodás gyermekek színvonalas tanulmányi megsegítését, sok szabadidős, közösségi program megtartását, nyári tábor, túrák, kirándulások lebonyolítását, a gyermekek tanulás-módszertani támogatását és családi valamint szakmai programok megszervezését.

November 1-jén az előkészítő munkákkal megkezdődött a Közösségi Ház felújítását célzó projekt is, amelyre a TOP keretében 42 millió Ft-os támogatást nyertünk el. Az első ütemben elkészült a kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció, valamint megkezdődött a fűtésrendszer fejlesztésével kapcsolatos tervezési és engedélyezési eljárás. A közbeszerzési eljárást 2018. június 30-ig tervezzük

lefolytatni. Ezt követően indulhat az építési munka.

Mintegy karácsonyi ajándékként december 20-án értesültünk arról, hogy eredményes volt a Kerecsend-Demjén Óvodafenntartó Társulás pályázata a kerecsendi és a demjéni óvoda udvarának felújítására. Erre a célra 41 millió Ft-ot nyertünk el. A projekt megvalósításának 12 hónapja alatt mindkét óvodában megújulnak a játszóudvarok és új játékeszközök beszerzésére kerül sor. Kerecsenden felújítjuk a kerítést és a melléképületet, továbbá megoldódik az udvar csapadékvíz elvezetése és a teraszok lefedése is.

Szintén friss hír, hogy támogatást kapott a biztos kezdet gyerekház pályázatunk is. Erre a célra az EFOP keretéből 40 millió Ft-ot nyertünk el, amit főként az óvodáskor alatti életkorú, leghátrányosabb helyzetű gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és egészséges fejlődésének előmozdítása érdekében használhatunk fel a megvalósítás 48 hónapos időtartama alatt.

A fenti, összesen mintegy 160 millió Ft értékű projektek - a járdafelújítás kivételével – mind 100 %-ban támogatottak, tehát saját forrást nem igényelnek.

2017. december 20.

Kiss Sándor

címzetes főjegyző

 
Kerecsend Karácsonya 2017
2017. december 13.

KERECSEND KARÁCSONYA 2017

Tisztelt Kerecsendi Lakosok!

Mindenkit szeretettel várunk 2017. december 16-án, szombaton, 16 órai kezdettel a Faluközponton megrendezésre kerülő Kerecsend Karácsonya összejövetelre!

Program:

16.00 Köszöntő - Sári László polgármester

16.20 Színpadi műsor

17.20 Harmadik adventi gyertya meggyújtása

A rendezvény ideje alatt a helyi civil szervezetek, önkormányzatok segítségével: forralt bor, tea, mézeskalács kóstoló várja a résztvevőket!

Ez évben a kerecsendi civil szervezetek együtt, összefogva kezdeményeznek adománygyűjtést településünk rászoruló családjai részére.

Akciónk az előző évhez hasonlóan süti vásár keretében zajlik, melyet a Falu Karácsonyi Ünnepségén tartunk!

A sütemények ára ez évben sem változik, az Önök által adománynak szánt tartós élelmiszer (liszt, tészta, tea, cukor, olaj, szaloncukor), tisztálkodási szerek.

A rendezvény ideje alatt becsületkassza is rendelkezésre áll az adományok fogadására!

Adományokat előzetesen is fogadunk a Könyvtárban, illetve Gárdonyi u. 55. szám alatt!

További információ az adományokkal kapcsolatosan: Szajkó Marika 06-70/ 372-49-03!

Mindenkit szeretettel várunk!

 
Felhívás
2017. december 07.

Tisztelt Kerecsendiek!

A Járási Hivataltól kapott tájékoztatás alapján értesítem Önöket, hogy a járási hivatali ügysegéd december 14-én rövidített ügyfélfogadási időben, 13.00 – 14.30 óra között várja az ügyfeleket, továbbá december 28-án a járási ügysegéd ügyfélfogadása elmarad.

Tisztelettel:

Kiss Sándor

címzetes főjegyző

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 8 / 441
Ma 2018. 2. 19, hétfő, Zsuzsanna napja van.
Holnap Álmos napja lesz.
Szavazások
Milyen gyakran olvasna friss híreket Kerecsend új oldalán
 
Online felhasználók
Jelenleg 2 vendég online
Számláló
Látogatók
 
Top! Top!