Kerecsend - Könyvtár
www.mamboteam.com
Kerecsend Advertisement
Kezdőlap arrow Intézmények arrow Könyvtár
2018. április 21.
 
 
Könyvtár Nyomtatás E-mail
2007. július 06.

KÖNYVTÁR

Községi és Iskolai Könyvtár

3396 Kerecsend, Bereksori út 2.

Tel: 36/550-004

Email: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Könyvtáros: Forgácsné Román Rita

1. Bemutatkozás

Községünk települési könyvtára 1961-2004 között a Fő út 39. szám alatt működött. A megnövekedett igények és az épület elhasználtsága miatt a könyvtár– 2004-ben az iskola felújításakor – új épületbe, a Bereksori útra költözött és fölvette a „Községi és Iskolai Könyvtár” nevet.

A könyvtár közel 100 nm2-es impozáns olvasótermével, 8000 kötetes állományával várja tisztelt olvasóit.

2. Küldetésnyilatkozat

A Kerecsendi Községi és Iskolai Könyvtár nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata az, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz. Könyvtárunk küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosa szakmai felkészültségével valósítja meg. Ezek segítségével támogatni kívánja:

 • az oktatás különböző szintjein tanulókat
 • az életen át tartó tanulást
 • a szabadidő hasznos eltöltését
 • a gyermekek olvasóvá nevelését
 • a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését
 • a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését
 • a könyvtárkép társadalmi megítélésének javítását


3. Könyvtári szolgáltatások

A könyvtár használói

Könyvtárunk községi és iskolai nyilvános könyvtár, állományát és szolgáltatásait minden olyan érdeklődő (olvasó) rendelkezésére bocsátja, aki gyűjtőkörének megfelelő szakterületen, meghatározott szakirodalmi – szakirodalmi tájékoztatási - szépirodalmi igénnyel lép fel, kiegészítő szolgáltatásait igénybe veszi.

Helyben használat

A dokumentumok közül csak helyben használhatók:

  - olvasótermi, kézi könyvtári könyvek

  - folyóiratok

  - kéziratok

  - nem hagyományos ismerethordozók közül azok, amelyek készítője csak helyben

  használatot engedélyez

 • tanári kézikönyvek kizárólag pedagógusok részére kölcsönözhetőek

Kölcsönzés

Az erre a célra gyarapított állományrészből:

Dokumentumtípus: Kölcsönzési határidő:

Könyv 4 hét

Kölcsönözhető példányszám / alkalom

 • gyermekeknek 10 éves korig: max. 3 db
 • gyermekeknek 10-18 éves korig: max. 5db
 • felnőtteknek: max. 9 db

A kölcsönzési határidő – indokolt esetben, amennyiben nincs előjegyzés a kért dokumentumra – két alkalommal meghosszabbítható.

Előjegyzés

A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti. Az előjegyzett mű beérkezéséről az olvasót írásban vagy telefonon értesíteni kell.

Könyvtárközi kölcsönzés

Az olvasó részére a gyűjteményben nem található dokumentumokat más könyvtárakból átkérjük, meghozatjuk. A könyvtárközi kölcsönzés postai díját a könyvtár átvállalja az olvasótól.

Tájékoztatás, irodalomkutatás

Az olvasó kérésére irodalomkutatás, adatfeltárás, bibliográfia összeállításának segítségét vállaljuk.

Számítógépes információs szolgáltatások

Információkat szolgáltatunk saját adatbázisunkból, más könyvtárak hozzáférhető adatbázisából, illetve az Interneten elérhető weboldalak anyagaiból.

eMagyarország használata

Előzetes feliratkozás után bárki számítógép használatában jártas személy egy alkalommal 15 percig használhatja a számítógépet.

NAVA pont a könyvtárban

2006 novemberétől bárki számára ingyenesen hozzáférhető az új könyvtári szolgáltatás , a NAVA.

A Nemzeti Audiovizuális Archívum, a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum. Gyűjtőkörébe tartoznak az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású műsorai. A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok, vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára.

A hazai könyvtárügy különös figyelmet fordít a települési nyilvános könyvtárak fejlesztésére, ennek keretében létrehozták a NAVA központokat, így kapcsolódhatott a községünk könyvtára is. A NAVA központ a könyvtár nyitva tartási ideje alatt hozzáférhető.

Másolatszolgáltatás könyvtári dokumentumokról

A/4-es oldal 20.-Ft + ÁFA

Olvasói, kölcsönzési nyilvántartások

A kölcsönzés feltétele a beiratkozás. Az olvasóinkról az alábbi adatokat tartjuk nyilván:

- név

- születési hely, idő

- felnőttek esetében személyi igazolvány száma

Adatkezelésünk megfelel az adatvédelmi törvény előírásainak.

A beiratkozott olvasóról tasakos és számítógépes kölcsönzési nyilvántartást vezet a könyvtár.

Beiratkozási díj: nincs

Ha az olvasó a kölcsönzési határidőn belül nem hozza vissza a dokumentumokat késedelmi díjat kell fizetnie.

A kölcsönzési határidő letelte után 1 hónappal: 100.-Ft

További késedelemről felszólítást kap.

Az első felszólítás után 300.-Ft, második felszólítás után 500.-Ft.

Olvasói jogviszony

Beiratkozással jön létre és 2 évente kell megújítani.

Kizáró rendelkezés

A dokumentumok további kölcsönzéséből kizárjuk azokat, akik ötször nem hozták vissza időre a dokumentumokat, vagy ellopták azokat és nem fizették meg.

Az olvasónál elveszett, megrongálódott dokumentumok helyett a mű azonos példányát kell beszereznie, vagy az új érétkét megfizetnie.

Az állomány gyarapítása az olvasók igényeinek és a könyvtár munkatervi céljainak megfelelően történik.

4.Könyvajánló – heti tipp

5. Könyvtári rendezvények fotói

6. Linkajánló

www.oszk.hu

www.brody.iif.hu

www.mek.oszk.hu

www.olvasnijo.hu

www.egyszervolt.hu

7. Internetes szolgáltatások

 • emailben meghosszabbítani a lejárati időt
  • előjegyzést kérni
  • érdeklődni a meglévő könyvekről
 
Ma 2018. 4. 21, szombat, Konrád napja van.
Holnap Csilla napja lesz.
Számláló
Látogatók
 
Top! Top!