Kerecsend - Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány
www.mamboteam.com
Kerecsend Advertisement
Kezdőlap arrow Civil szervezetek arrow A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány
2018. február 19.
 
 
Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány Nyomtatás E-mail
2007. július 19.

Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány

Feladatköre:

a, az Önkormányzat által elfogadott alapító okirata szerint tanulmányi ösztöndíjak, illetve egyszeri támogatások folyósításával segíti a támogatási szabályzatában foglalt feltételeknek megfelelő, kerecsendi lakóhellyel rendelkező, általános, középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat,

b, az Alapítvány tevékenységének népszerűsítése, illetve a támogatási célokat szolgáló alapítványi vagyon gyarapítása érdekében kulturális, közösségi és jótékonysági rendezvényeket szervez.

 

 


 

 

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány beszámolója a szervezet 2009. évi munkájáról és 2010. évi terveiről

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1992-ben 60.000 (azaz hatvan ezer) forint törzstőkével határozatlan időre hozta létre alapítványunkat, azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű, tehetséges kerecsendi fiatalok tanulmányait támogassa, továbbtanulási esélyeit növelje.

A közalapítványi támogatásból a helyi Magyary Károly Általános Iskola 7-8. osztályos tanulói, valamint a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben továbbtanuló kerecsendi fiatalok pályázat útján részesedhetnek. A sikeres pályázók (a tanév 9 szorgalmi hónapjára) havi ösztöndíjat, illetve (más pályázók, egy tanév során egyszer) egyösszegű támogatást kaphatnak. A pályázattal, valamint az elnyerhető támogatásokkal kapcsolatos bővebb információ az alapítvány pályázati szabályzatában és támogatási szerződésében található).

Alapítványunk az idén ünnepli fennállásának 18. évfordulóját. Az eltelt időszakban szervezetünk folyamatosan működött, ennek köszönhető, hogy jelenleg tőkénk 900.000 (azaz kilencszáz ezer) forint úgy, hogy a tőkegyarapítás mellett 123 fiatalt támogattunk tanulmányai során (több éven keresztül).

Közalapítványunk működtetését hét főből álló kuratórium végzi (a kurátorok cserélődtek, jelenleg már csak két alapító tagunk van). Örvendetes azonban az a tény, hogy munkánkat három volt ösztöndíjasunk is segíti. Az alapítvány működéséhez szükséges anyagi fedezetet elsősorban a kuratórium által szervezett kulturális és jótékonysági rendezvények (melyeknél nagy segítséget jelent a helyi kábeltévé: szilveszteri-, nőnapi-, télapó műsor, vetélkedők) bevételei, az állampolgárok személyi jövedelemadójának 1%-a, magánszemélyek felajánlásai, valamint a Községi Önkormányzat – mindenkori anyagi helyzetétől függő- támogatása jelenti.

A 2008/2009-es tanévben beérkezett pályázati kérelmek:

Általános iskolás tanuló: 5 fő

Középiskolai tanuló: 9 fő

Felsőoktatásban tanuló: 2 fő

Összesen: 16 fő

Ebből sikeresen pályázók: általános iskolás: 5 fő

ösztöndíj támogatás: 3 fő ( 2.000,- Ft/hó)

egyszeri támogatás: 2 fő ( 5.000,- Ft/fő)

középiskolás: 7 fő

ösztöndíj támogatás: 6 fő ( 3.000,- Ft/hó)

egyszeri támogatás: 1 fő (10.000,- Ft/fő)

főiskolai hallgató: 2 fő

ösztöndíj támogatás: 2 fő ( 4.000,- Ft/hó)

Összesen: 14 fő

A 2009/2010-es tanévben beérkezett pályázati kérelmek:

Általános iskolás tanuló: 10 fő

Középiskolai tanuló: 11 fő

Felsőoktatásban tanuló: 4 fő

Összesen: 25 fő

Ebből sikeresen pályázók: általános iskolás: 0 fő

középiskolás: 8 fő

ösztöndíj támogatás: 7 fő

egyszeri támogatás: 1 fő

főiskolai hallgató: 3 fő

Összesen: 11 fő

A 2009. év összesített pályázati kérelmei:

Általános iskolás tanuló: 15 fő

Középiskolai tanuló: 20 fő

Felsőoktatásban tanuló: 6 fő

Összesen: 41 fő

Ebből sikeresen pályázók: általános iskolás: 5 fő

középiskolás: 15 fő

főiskolai hallgató: 5 fő

Összesen: 25 fő

A 2009. évi alapítványi összesített költségvetés:

Bevétel: 315.132,- Ft

Kiadás: 312.080,- Ft

Egyenleg: 3.052,- Ft

A fenti adatok is bizonyítják, hogy községünkben évről-évre sok jó tanulmányi eredményt elérő, hátrányos helyzetű diák él. Ez a tény kuratóriumunkat arra ösztönzi, hogy az elkövetkezendőkben is nagy figyelmet fordítson az alapítványi vagyon növelésére, hogy minél több tehetséges kerecsendi fiatalnak tudjon segítséget nyújtani tanulmányai folytatásához.

Közalapítványunk a 2010-es évre a hagyományos anyagi forrásokat biztosító bevételek mellett, a település lakóinak is kedvezve -kulturális lehetőségeket tekintve- a következő programokat tervezi:

- Összművészeti találkozó (festészet, zene, irodalom, színház)

- A tanoda átadása kapcsán – neves sztárok fellépése

- 18 éves az alapítványunk – valamennyi támogatottunk találkozója

- Községi diszkó

- Vacsoraest – jótékonysági bál

- Házhoz megy a Mikulás

- Karácsonyi vásár a Tanoda előkertjében

- Szilveszteri műsor a kábeltévében

Azt gondolom, ahhoz, hogy alapítványunk sikeresen tudjon a továbbiakban is működni és elérje az alapító által kitűzött célt (hátrányos helyzetű tehetséges tanulók támogatása), szükségünk van segíteni tudó- és akaró önzetlen emberekre.

Ezúton szeretném megköszönni a Képviselő- Testület 2009. évi költségvetésben előirányzott támogatását, melyből alapítványunk (a nehéz gazdasági helyzet miatt) 30.000,- Ft-ot vett igénybe. Egyben kérem Önöket, hogy lehetőségeikhez képest támogassák tevékenységünket a 2010-es esztendőben is.

Külön köszönetemet szeretném kifejezni a gyermekek nevében is Kiss Sándor Címzetes Főjegyző úrnak, aki áldozatos munkájával már két évtizede segíti a település fiataljainak előbbre jutását, valamint Sári László Polgármester Úrnak, aki magánszemélyként rendszeres anyagi támogatásban részesíti alapítványunkat.

A Képviselő-testület valamennyi tagjának további munkájukhoz jó egészséget kívánok!

Kerecsend, 2010.03.16.

                                                                       Tisztelettel: Román Lászlóné

                                                                            a kuratórium elnöke

 

 
Ma 2018. 2. 19, hétfő, Zsuzsanna napja van.
Holnap Álmos napja lesz.
Számláló
Látogatók
 
Top! Top!