cimer00

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. július 15.-én hétfőn, áramszünet miatt a délelőtti órákban a Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás kezdete 13:00. Köszönöm megértésüket. dr. Szász Kata jegyző

Az 1990-es évek közepétől kezdődően – köszönhetően a községi viszonylatban kiemelkedő pályázati munkának – a település infrastrukturális ellátottsága rendkívüli mértékben fejlődött. Gáz-, kábeltévé-, szennyvízcsatorna-hálózat, tornaterem épült, és megújult az iskola A, B és D épülete. Az önkormányzati utcák – két utca kivételével – új aszfalt burkolatot kaptak, járda épült a Fő utcán, a Füzesabonyi úton, a Petőfi, a Dankó és a Pacsirta utcában. Játszótér létesült a falu központjában, emlékparkot építettek az Iskola épülete előtt, felújították a Községházát, a település legforgalmasabb csomópontjában jelzőlámpás kereszteződést alakítottak ki, és újjáépítették a II. világháborúban megsemmisült templomtornyot is.  Ugyancsak a sikeres pályázatoknak köszönhetően tájház, családi napközi, biztos kezdet klub és tanoda kezdte meg működését. 2011-ben befejeződött az óvoda felújítása és bővítése, 2014-ben pedig átadták a megújult faluközpontot.

Kerecsenden és a szomszédos Demjénben egy felnőttek és gyermekek részére egyaránt ellátást biztosító háziorvosi szolgálat nyújtja az egészségügyi alapellátást. Külön gyermekorvos, fogorvos nincs a településen. A védőnői feladatokat a Kerecsend-Demjén Összevont Védőnői Szolgálat látja el két körzetben. A védőnői szolgálat keretében lehetőség van helyben méhnyak-szűrésre. Ezen túlmenően a tüdőszűrés, valamint az egészségügyi vállalkozások által szervezett látás- és hallásvizsgálatok elérhetők a településen. Elsősorban a fiatal roma szülők és gyermekek szempontjából fontosak azok a szűrési programok (ortopédiai, látás- és hallás-vizsgálatok, stb.), amelyeket a Biztos Kezdet Klub szervez tagjai számára.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül a házi gondozás és házi étkeztetés működik. A gondozási feladatokat két szakképzett gondozónő látja el. A házi gondozásban részesülők száma 18-20 fő között mozog, az étkeztetést 30 fő körüli létszám veszi igénybe folyamatosan.  A szolgáltatást romák és nem romák egyaránt igénylik. A házi gondozási tevékenységben egyházi fenntartásban működő gondozószolgálat is közreműködik a településen. Az ő tevékenységük elsősorban a roma lakosságra terjed ki. Néhány éve az idősek számára biztosított új szolgáltatásként működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.   

Az igazgatási feladatokat 2007-től a Demjén Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján körjegyzőség, 2013. január 1-jétől pedig közös önkormányzati hivatal látja el kerecsendi székhellyel.

A településen 2007 óta működik családi napközi. Létrehozása a Roma Oktatási Alap támogatásával történt meg. A kezdetben a helyi önkormányzat által fenntartott intézmény 2008-ban egy alapítványhoz, utóbb pedig Eger MJV Önkormányzatához került. Az ellátás iránt nagy igény mutatkozik.

A gyermekjóléti alapellátást és a családsegítést a Kerecsend és Demjén önkormányzatai között létrejött feladat-ellátási szerződés alapján működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat biztosítja.

A településen van posta, gyógyszertár, cukrászda, melegítőkonyhás vendéglátóhely és termelői piac. A közellátást egy nagyobb és néhány kisebb élelmiszer jellegű vegyes bolt, valamint iparcikk üzletek biztosítják.

A községet nem érinti a vasúthálózat, a közúti közlekedés feltételei azonban megfelelőek. A 3. és a 25. sz. országos közút minden irányba jó kapcsolatokat biztosít, és az M3-as autópálya is a közelben halad el. Az autóbuszjáratok sűrűsége kielégítő.

A település rendelkezik egy 30x18 m-es tornateremmel a hozzá tartozó szociális blokkal, valamint salakos sportpályával és egy füves labdarúgó pályával. A települési sportklub labdarúgó szakosztályt működtet. A csapat tagjai elsősorban roma fiatalok. 

A közművelődési feladatok ellátásáról a községi és iskolai könyvtár gondoskodik. 

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata