cimer00

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. július 15.-én hétfőn, áramszünet miatt a délelőtti órákban a Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás kezdete 13:00. Köszönöm megértésüket. dr. Szász Kata jegyző

ÖSSZEFOGLALÓ

 

Projektünk célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal összhangban a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, annak javítása Kerecsend Községben. Célunk a helyi, települési szinten elérhető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, javítva a szolgáltatásnyújtás infrastrukturális feltételeit a szociális szolgáltatások egy központba szervezésével.

A szociális központ, az ún. Szociális szolgáltató ház kialakításával Kerecsend és Demjén községek lakosai számára, beleértve a bármilyen hátránnyal küzdő, és a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportokat is, biztosított lesz a megfelelő intézményi (infrastrukturális és személyi) háttér, ahol egyenlő esélyű hozzáférés és megfelelő infrastrukturális és tárgyi feltételek mellett nyújthatók a vállalt szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, és ahol a gondozók magas színvonalú, minőségi ellátási munkát végezhetnek.

A tervezett projekt 20 hónapja alatt egy Szociális szolgáltató házat hozunk létre Kerecsend községben, melynek során a már meglévő Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Szociális étkeztetés, a Házi segítségnyújtás, és Idősek klubja szolgáltatások egy központba szervezésével, ezáltal a széttagoltság megszüntetésével, az infrastrukturális feltételek javításával és a működtetési költségek csökkentésével javul a célcsoportoknak nyújtandó szociális szolgáltatások színvonala.

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez.

A projekt során átalakításra és korszerűsítésre kerül a Kerecsend Fő út 55. szám alatt lévő (hrsz. 232.), jelenleg házasságkötő teremként és az önkormányzati testületi ülések helyeként szolgáló 195,88m2-es épület. A beruházás során az épület utólagos hőszigetelést kap, nyílászáró csere történik, a fűtés és a villamoshálózat megújul, az infrapaneles fűtéshez kapcsolódóan napelemes rendszer kerül felszerelésre, továbbá az épület bejáratánál egy akadálymentes bejutást segítő rámpa, illetve akadálymentes szociális blokk lesz kialakítva, új parkoló férőhelyek épülnek. A belső átalakítások eredményeként a földszinten új helyiségek kerülnek kialakításra és a munkatársak részére a tetőtér is beépítésre kerül. A projekt keretében új szolgáltatást nem hozunk létre, férőhelyet nem bővítünk. A felújított épületben helyet kap a szociális étkeztetés irodája, házi segítségnyújtás irodája, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat irodái, nyugdíjas klub, közösségi helyiségek és tárolók.

Az igazgatási feladatokat 2007-től a Demjén Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján körjegyzőségi, 2013. január 1-jétől pedig közös önkormányzati hivatali formában látják el kerecsendi székhellyel. Kerecsend a központja a Kerecsend-Demjén Összevont Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak. A Szociális étkeztetést és a Házi segítségnyújtást Kerecsend Községre kiterjedően látja el a település. A Családsegítő és a Gyermekjóléti Központ irodája Kerecsend Fő út 55. szám alatt található önkormányzat épületében van. A Szociális étkeztetés és a Házi segítségnyújtás Központja a Kerecsend, Fő út 92. szám alatti, jelentős mértékben leromlott állapotú épületben található, ahol az épület falai nedvesek, salétromosak, nincs hőszigetelés, a tárgyi feltételek hiányosak. Az épület nem akadálymentesített. Ami a humán feltételeket illeti a jelenlegi szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat a településen 3 fő önkormányzati alkalmazott és 2 fő közfoglalkoztatott látja el: 1 fő szociálpedagógus felsőfokú végzettséggel, és szociális asszisztensi képzettséggel (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat), 2 fő szociális gondozó és ápoló Házi segítségnyújtás, továbbá a szociális étkeztetést 2 fő végzi.

 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek.


Költségvetés TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00003
  Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek 37 905 907
Építéshez kapcsolódó költségek 37 905 907
Projektelőkészítés költségei 2 467 600
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 2 057 400
Közbeszerzési költségek 410 200
Projektmenedzsment költség 1 041 400
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 1 041 400
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 649 600
Egyéb szolgáltatási költségek 40 000
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 152 400
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 381 000
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 76 200
Végösszeg 42 064 507


infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata