cimer00

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. július 15.-én hétfőn, áramszünet miatt a délelőtti órákban a Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás kezdete 13:00. Köszönöm megértésüket. dr. Szász Kata jegyző

Kerecsend Község Önkormányzatának

6/2003. (II.25.) rendelete

a Kerecsendi Hagyományok Háza alapításáról

  1. § Kerecsend Község Önkormányzata a település hagyományainak ápolása és a hagyományokhoz kapcsolódó közösségi tevékenységek segítése érdekében az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján intézményt alapít.
  2. § Az intézmény(1) neve: Kerecsendi Hagyományok Háza

(2) székhelye: 3396 Kerecsend, Bereksori út 47

  1. § Az intézmény önkormányzati feladatként ellátandó alaptevékenységea, összegyűjti, szükség szerint felújítja, karbantartja a község népi, kulturális, közösségi és történeti hagyományaira jellemző tárgyi és írásos emlékeket,

b, gondoskodik a tárgyi emlékek bemutatásáról az oktatási intézmények tanulói, a község lakói, a településre látogató vendégek számára,

c, állandó és időszaki kiállításokat szervez,

d, közösségi rendezvényeknek ad otthont.

  1. § Az intézmény gazdálkodási jogkörét tekintve nem önálló intézmény. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Kerecsend-Demjén Körjegyzőség látja el az Önkormányzat által jóváhagyott éves költségvetési keretek között. Az intézmény éves költségvetését az önkormányzati működés feladatai között kell megtervezni.
  2. § Az intézmény alapítója: Kerecsend Község Önkormányzata 3396 Kerecsend, Fő út 55.
  3. § Az intézmény tiszteletdíjas szakmai vezetőjét az Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg.
  4. § Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának tervezetét az intézmény szakmai vezetője dolgozza ki és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé elfogadásra 2003. június 30-ig. Az SZMSZ – elfogadása után - e rendelet mellékletét képezi.
  5. § Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
  6. § Ez a rendelet 2003. február 26-án lép hatályba.Kerecsend, 2003. február 25.

Gémes László polgármester

Kiss Sándor körjegyző

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata