cimer00

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. július 15.-én hétfőn, áramszünet miatt a délelőtti órákban a Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás kezdete 13:00. Köszönöm megértésüket. dr. Szász Kata jegyző

Kerecsendi Polgárőr Egyesület 2023. évi beszámoló

 

Lehetőségeink szerint végeztük feladatainkat, nagyobb részt nyugodt szolgálatok voltak, de voltak azért események is. Egy párat említek             temetőben magukkal nem bíró ötfős fiatal társaság útba igazítása, illegális törmelék lerakása, minden nemű hulladék égetése eljárás indult, tűzeseteknél tűzoltóság munkájának biztosítása. Öngyilkossági szándék hatóságok értesítése.

Jelzés többször hatóságnak idegen gépkocsik jelenlétéről és mozgásáról. Örülni kell, hogy településünkön két körzeti megbízott teljesít szolgálatot.

Velük kapcsolat jónak mondható a közös szolgálatokat nem nagyon erőltetik, nem tudjuk mi az oka, egész évben 6 alkalommal volt közös szolgálat leírt adat valós nem a statisztikát kell növelni valótlan adatokkal.

Polgármester úr jelzése 2023.06.08.-án nagy baj van Recsk településen a hirtelen lezúdult csapadék  miatt  rövid telefon egyeztetés után öt fő jelentkezett és indultunk a helyszínre odaérve tapasztaltuk baj nem kicsi lakóházak váltak a víz és hordalék áldozatává lakóknak el kellet hagyni ingatlanukat.

Helyi rendezvények biztosítása felkérések alapján ( zarándoklat menet, falunap, koszorúzás, temetői szolgálat minden szentek napján, vállalkozó kérése).

Ami nagyon jó hogy a hatóság megfelelően hozta meg döntését két ügyben is amiről van tudomásunk igy kellene minden ügyben eljárni.

Egypár adat az éves szolgálatokkal kapcsolatosan:

 

Éves létszám adat:                               501                   fő Éves   óra szám:      1826                                 óra

Éves össz alkalom:                               177                  alkalom

Következő évben is aktívan fogunk szolgálatokat adni. Polgárőrség igaz önkéntes alapon megy ha felvesszük a szolgálatot onnantól felelősséggel tartozik mindenki a szoIgáIatot kért.

Megköszönöm a képviselő testület támogatását. Jövőben is számítunk támogatásukra.

Kelt.Kerecsend,2023.December.30.

Tisztelettel

Kőrösi Csaba

  elnök

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata