cimer00

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. július 15.-én hétfőn, áramszünet miatt a délelőtti órákban a Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás kezdete 13:00. Köszönöm megértésüket. dr. Szász Kata jegyző

Befejeződött

a 2 éven át tartó közművelődési program Kerecsenden

A Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért elnevezésű pályázat keretében Kerecsend Község Önkormányzata 73.260.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Kerecsendi PODO-HÍD Közművelődési Program az élethosszig tartó tanulásért című projekt megvalósítására a 2009. július 1 – 2011. június 30. közötti időszakban.

A pályázat célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális és informális tanulási programokba, szolgáltatásokba, továbbá a hátrányos helyzetű, főként roma lakossági csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába.

A projekt sajátossága, hogy szervesen illeszkedik az Önkormányzat által az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával 2005-2006-ban megvalósított Kerecsendi PODO-HÍD roma integrációs modellprogramhoz, majd a 2007-2008-ban a Roma Oktatási Alap által támogatott közoktatási esélyegyenlőségi programhoz, amelynek keretében létrejött az azóta is működő családi napközi, biztos kezdet klub és tanoda.

A kerecsendi közművelődési projekt keretében a pályázat adta lehetőségekkel élve új közösségi teret alakítottak ki az Iskolában, fejlesztették a rendezvényekhez szükséges tárgyi feltételeket, többek között mobil színpadot, valamint informatikai, fény- és hangtechnikai eszközöket vásároltak.

A projekt tartalmi elemeit illetően kiemelendő, hogy olyan szakkörök, táborok, kompetenciafejlesztő kiscsoportos foglalkozások, tréningek, előadások, a digitális és nyelvi kompetenciák fejlesztését célzó tanfolyamok és számos egyedi rendezvény megszervezésére nyílt lehetőség, amelyeket az Önkormányzat saját forrásból nem tudott volna megvalósítani, s amelyek ugyanakkor jól illeszkedtek a település integrációs céljaihoz. A hátrányos helyzetű lakosságcsoportok, a több mint 90 %-ban a roma kisebbséghez tartozó általános iskolai tanulók olyan művelődési és kulturális lehetőségekhez jutottak, amelyek korábban számukra elérhetetlenek voltak. Emellett a projektnek számos hozadéka volt a nem a hátrányos helyzetű lakosságcsoportba tartozók számára is. A támogatás lehetőséget nyújtott a Kerecsendi Újság folyamatos megjelenésére, és az „Észak-Magyarország szívéből bemutatkozik a sokszínű Kerecsend” című kiadvány elkészítésére. Az elnyert összegből finanszírozták a települési esélyegyenlőségi terv összeállítását, valamint a projektet bemutató film elkészítését is.

A pályázat megvalósításában az Önkormányzat mellett a Magyary Károly Általános Iskola, a Községi és Iskolai Könyvtár, a Hagyományok Háza, a Kerecsendi Biztos Kezdet Klub, valamint a Kerecsendi Sólymok Tanoda vett részt, de egyes programokhoz más szervezetek is kapcsolódtak.

Bővebb információ:

Kiss Sándor, projektmenedzser

36/550-320; 30/229-53-62

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

A Projekt keretében megvalósult fejlesztések, programok szöveges értékelése

A projekt kezdetén megtörténtek a tervezett beszerzések (mobil színpad, hang- és fénytechnikai, valamint informatikai eszközök, fazekas korong, anyagok), és megvalósult a közösségi tér kialakítása két iskolai osztályterem teljes felújításával. A tervezett programok döntő részét megvalósítottuk és új programelemeket is beemeltünk a projektbe. Ezekről változás bejelentőt nyújtottunk be.

A szakkörök keretében megvalósult az "Én és a másik" (46 foglalkozás), a Kis tudós klub (36 foglalkozás), a Színjátszó kör (36 foglalkozás - bronz minősítés a megyei "Miénk a tér" versenyen), az Olvasástréning (25 foglalkozás), az Életpálya építés ( 30 foglalkozás), a Természetvédelmi szakkör (59 foglalkozás - az "Élhetőbb életet" megyei versenyen 7. helyezés), a Kreatív játékok (20 foglalkozás), a Média szakkör (36 foglalkozás) és a Moderntánc csoport (arany minősítés a megyei "Miénk a tér" versenyen). A tervezett táborok döntő része megvalósult (erdei iskola, sport tábor, országjárás, kézműves tábor, hagyományőrző tábor, balatoni tábor, művészeti tábor, Faluvédő Egyesület tábora). A 2011. évi alkotó tábort, egyesületi tábort és a hagyományőrző tábort a III. sz. PEJ zárása után tartottuk meg. A tervezett rendezvények közül megvalósult a magyar népmese napja, a vers- és prózamondó versenyek, a nemzetközi gyermekkönyvnapi vetélkedő, a civil napok, a könyvtári nyílt hétvége, az író-olvasó találkozók, a majálisok, valamint kiemelt rendezvényként a PODO-HÍD pedagógiai szakmai módszertani napok és diák kulturális fesztiválok. A felnőttképzések körében megtartottuk az "álláskeresési technikák" című előadásokat és a motivációs tréningeket. Sor került négy környezetvédelmi napra, valamint a digitális kompetenciákat fejlesztő hat képzésre. Sikeresek voltak az angol és német nyelvtanfolyamok, amelyek intenzív nyári angol képzéssel zárultak. Ennek célja alap- és középfokú nyelvvizsgára felkészítés volt. Azóta többen sikeresen megszerezték alap-, illetve középfokú nyelvvizsgájukat.

A projekt megvalósítási ideje alatt a menedzsment folyamatosan végezte munkáját. Hetente projekt megbeszélésen értékeltük az elmúlt időszakban elvégzett feladatokat, és határoztuk meg a következő teendőket. Nagy figyelmet fordítottunk a nyilvánosság biztosítására. A vállalt sajtómegjelenéseken túl több rendezvényen, konferencián is bemutattuk a projektet. A megvalósítás ideje alatt eddig négy kifizetési kérelmet, két változás bejelentőt és egy szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be. Elkészült a települési esélyegyenlőségi terv és egy a projektet bemutató dokumentumfilm, amit a záró rendezvényen mutattunk be, és levetítettük a Falutévében is. Az indikátor mutatók tekintetében jelentős túlteljesítésről számolhatunk be, egyedül a mobil színpad esetében tértünk el a vállalt célértéktől. Ennek oka az, hogy az eredetileg tervezett 60 m2-es színpad – mint a megrendelés során kiderült – lényegesen meghaladta volna szükségleteinket, másrészt a végül beszerzett színpad korszerűbb és tartósabb, mint az eredetileg tervezett.

A projekt két éves időtartama alatt nagyon sok olyan tevékenységet valósítottunk meg, amelyre a támogatás nélkül az Önkormányzat nem lett volna képes. A programok szervesen illeszkedtek az évekkel ezelőtt megkezdett integrációs programunkhoz. A fenntartási időszakra meghatároztuk feladatainkat, kidolgoztuk a fenntartási időszak első évének részletes programtervét, és a finanszírozást is megterveztük. A projekthez kapcsolódóan újabb pályázatot dolgozunk ki 2011. november 17-ig az Iskolaháló program keretében.

Kerecsend, 2011. augusztus 1.

Kiss Sándor

projektvezető

logo

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata