cimer00

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros nyílt ülését, 2023. november 27-én, hétfőn 17.00 órától tartja a Közösségi Házban.

Alapítója:  Kerecsend Község Önkormányzata

Székhelye:  3396 Kerecsend, Fő utca 55.

bírósági nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 10-01-0000512 

adószáma: 18578128-1-10

A közalapítvány céljai:

A hátrányos helyzetű, tehetséges kerecsendi fiatalok tanulmányainak támogatása, a továbbtanulási esélyek növelése a helyi oktatás feltételeinek fejlesztésével.

A közalapítvány kuratóriumának tagjai:

Elnök: Román Lászlóné

Tagok: Alföldi Barbara

           Kocsmárné Sebestyén Éva

           Nagy Ferenc

           Kiss Sándor

 


 

Tájékoztató

a Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány által működtetett Kerecsendi Sólymok Tanoda 2022. évi munkájáról

 

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány 2022-ben is a Kerecsendi Sólymok Tanoda működtetését tekintette alapvető feladatának. Tanodai programunkat az elmúlt évben is a 2021-2023. közötti időszakra a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól (TEF) elnyert támogatásból finanszíroztuk. Az elnyert támogatás felhasználásáról 2021-hez hasonlóan idén is elkészítettük szakmai és pénzügyi beszámolónkat a támogató szervezet részére. A Képviselő­ testület számára készített jelen tájékoztatónkat a TEF szakmai szempontjaival összhangban állítottuk össze.

A TANODA SZAKMAI LÉTSZÁMA, SZEMÉLYI FELTÉTELEI

Tanodánk 2022-ben 16 főt foglalkoztatott, melyből 1 fő a szakmai vezető, aki 16 éves tanodai tapasztalattal rendelkezik. Végzettsége alapján általános iskolai tanár (nyugdíjas), munkaszerződéssel dolgozott heti 17 órában. A foglalkoztatottak közül 11-en rendelkeznek az EMMI rendelet 15. § (2) által meghatározott képesítéssel - tanár, szociális szakigazgatás szervező, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember, szociológus, fejlesztő pedagógus, pályaorientációs szakember, szociálpedagógus, pszichológus-, valamennyien jártasak a tanodai munkában (a többség 16 éves tanodai múlttal rendelkezik) és folyamatosan fejlesztik elméleti­ és gyakorlati ismereteiket. A pedagógus-, mentor-, gyógypedagógus-, pszichológus-, mentálhigiénés feladatok ellátása (3 fő kivételével) megbízásos jogviszony keretében valósult meg. Két pedagógus munkaszerződéssel rendelkezett, a pályaorientációs (szociológus, szociálpedagógus) szakember vállalkozói megbízás keretében látta el feladatait.

A foglalkoztatott személyek heti munkaideje az EMMI rendelet 15. § (1) előírásának- 120 óra

- megfelelt, óraszámunk 153 óra volt. Az EMMI rendelet 15. § (2) - előírt képesítéssel rendelkezők heti óraszáma 80 óra - tanodánkban 101 óra teljesítést mutat.

A projekt megvalósítói heti átlagban 70 óra önkéntes munkavégzés keretében látták el feladataikat.

Létszámadatok

(Jogszabály által előírt létszám/ heti munkaidő) Szakmai vezető: 1 fő

Munkatársak száma heti legalább 120 órában: 15 fő (153 óra/hét), ebből a Szakmai rendelet

15. § (2) - (3) bekezdés szerinti képesítéssel rendelkező munkatársak száma legalább heti 80 órában: 11 fő heti (101 óra/hét)

TANODAI NYITVA TARTÁS

Az EMMI rendelet 14.§ -ban meghatározott feltételeket tanodánk biztosította. Szolgáltatásunk heti átlagban meghaladta a 20 órát, napi nyitva tartásunk a 4 napot. Hagyományos működési rendünk szerint hétköznapokon 14 - 18 óra között tartottunk nyitva. Ez a nyitva tartás az aktuális feladatok függvényében rugalmasan változott, gyakorta meghosszabbodott, igazodva a tanulói igényekhez, valamint a tanodai programokhoz. 2020 óta- a mindennapjainkban - folyamatosan alkalmaztuk a digitális megsegítés lehetőségeit, melyek időkorlát  nélkül  működnek  diákjaink és szüleik számára egyaránt. Ezzel a szolgáltatásunkkal rendszeresen éltek az érintettek. A szabadidő hasznos eltöltését szorgalmazó-, a közösségi-, kulturális-, és sport programokra gyakran nyitvatartási időn túl, illetve a tanulmányi időn kívül (hétvégenként, iskolai szünidőben) került sor. Ezek az alkalmak olyan lehetőségeket biztosítottak gyermekeink számára, melyeket családi környezetükben kis eséllyel élhettek volna meg.

A szünidei zárva tartás egybefüggő időtartama nem haladta meg a két hetet. A 2022. évben tanodánk 46 hetet volt nyitva, a nyitva tartott napok száma 223, a rendszeresen járó gyermekek száma átlagban elérte a 47 főt. Tanodánk nemcsak a programunkban résztvevő tanulók számára volt nyitott, a szabadidős tevékenységekbe bekapcsolódhattak tanodásaink testvérei és más, a településen élő gyermekek is.

A TANODÁBA JÁRÓ TANULÓK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

Tanodánk kötelező szolgáltatásként biztosította a tanodát rendszeresen igénybe vevők tanulását, továbbtanulását, pályaválasztását és életpálya-építését elősegítő szakmai szolgáltatásokat. A tanulmányi munkát napi rendszerességgel öt pedagógus bevonásával - reál, humán és idegen nyelvterületeken - segítettük. Nagy hangsúlyt fektettünk pályaválasztással, életpálya-építéssel kapcsolatos feladatainkra, mentálhigiénés tevékenységünkre, az IKT és a szociális kompetenciák fejlesztésére. Ezek heti rendszerességgel jelentek meg diákjaink tanodai életében. Pedagógusaink napi rendszerességgel gondoskodtak tanulóink és sok esetben családjaik mentorálásáról. Kiemelt fontossággal bírt, hogy mind diákjaink, mind szüleik, mind pedig alkalmazottjaink pszichológusi megsegítést kaptak. Pszichológusunk a szerződésben vállalt óraszámon túlmenően is rendelkezésre állt. A tanodát rendszeresen igénybe vevők iskolai lemorzsolódásának megelőzését fejlesztő pedagógus és inkluzív nevelés tanárunk segítette. A gyermekek mindennapi tanulmányi munkáját nyomon követtük, szoros kapcsolatot tartottunk a gyermekeket nevelő-oktató intézményekkel. Büszkék vagyunk arra, hogy minden diákunk eredményes évet zá1i, lemorzsolódás, iskola elhagyás nem történt. 8. osztályos tanulóink valamennyien felvételt nye1iek az általuk választott középiskolába.

A tanulók eredményességét mutató TEF által kért adatszolgáltatás is igazolja, hogy diákjaink jól teljesítenek a mindennapokban. Tanodai létszám 45 fő (5 - 8. évfolyam 30 fő, 9 -12 évfolyam

15 fő).  Matematika  eredmények:  5 -  8.  évfolyam  - 3,9 (78%); 9 -  12. évfolyam  - 3,2  (64%);

össz: 5 - 12. évfolyan1 - 3,7 (73%).

Magyar nyelvtan eredmények: 5 - 8. évfolyam - 4,2 (83%); 9- 12. évfolyam - 3,7 (73%); össz:

5 - 12. évfolyam: 4,0 (80%).

Egy alkalommal gondoskodtunk a tanodát rendszeresen igénybe vevők egyéni fejlődését segítő mérés elvégzéséről. A 2022-es évben - az előző évhez hasonlóan - digitális kompetenciát mértünk, így van összehasonlítási alapunk az egyén és tanodai csoport számára is a digitális kompetencia fejlődéséről, valamint ar informáci6s és kommunikációs technológiai készségek fejlődéséről és azok gyakorlati alkalmazásáról. A mérés billentyű-, egér használatra, a mobil eszközök használatára (telefon, tablet, egyéb), az internet használatra, a fájlkezelésre és az office programok kezelésére vonatkozott. Tanulói létszám 53 fő (5 - 8. évfolyam 37 fő, 9 - 12. évfolyam 16 fő). Elért eredmények: 5-8. évfolyam: 79%, 9-12. évfolyam: 94%, össz 5-12. évfolyam: 83%. Ez az előző évi méréshez képest 8 %-os összteljesítmény javulást mutat.

Nyitott program keretében pályaorientációs- és sport napokat, partnereinknek pszichológiai- és pályaválasztási tanácsadást tartottunk. Tanoda szolgáltatásunk keretei között nagyobb létszámú szülői összejövetel egy volt, melyen az elért iskolai eredményeket é1iékeltük, valamint előkészítettük a nyári tábort. Ebben az évben sikerült megszervezni az egésznapos szülői kirándulást Szilvásváradra

 

A TANODA ÖNKÉNT VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSAI

Tanodánk kiemelt, önként vállalt feladatként szervezte meg - az immár hagyományosnak számító - nyári, tiszai táborát, a kerékpáros és vízi túrákat, az úszásoktatást. Rendszeresen szerveztünk gyalog- és kerékpártúrákat, sportnapokat, fürdőzéssel egybekötött délutáni és egésznapos programokat településünkön, illetve annak környékén. Felejthetetlen élmény marad mindannyiunk számára a demjéni via ferrata megmászása, a budapesti Cyber jump élmény sorozata, a Csodák Palotája adta lehetőségek kipróbálása, az egri és fővárosi adventezés. Ebben az évben sikerült megvalósítani a szülők régi álmát, a szülői kirándulást, Szilvásváradon töltöttünk egy egész napot.

Kiemelten támogattuk tehetséges tanodásainkat, akik eljutottak a Megyei, valamint az Országos Sakk Diákolimpiára egyéni- és csapatversenyben is (nevezési dij, szállítás).

A tanodát rendszeresen igénybe vevők számára folyamatosan biztosítottuk a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit, kreatív és játékfoglalkozásokat, beszélgető köröket tartottunk, melyeken a volt és jelenlegi „nagy tanodásaink" meséltek eddigi életútjukról. Élvezetesek voltak a közös nyársalások, grillezések, pizzázások. A tanulók identitásának erősítése érdekében egy roma származású munkatársunk gyakorlatias háztartási ismeret foglalkozásokat tartott a gyerekeknek.

Részt vettünk a település szintű Emlékezés napján, felléptünk a helyi Roma napon, folyamatos kapcsolatot ápoltunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumával. Közös gyermeknapot, mikulás- és karácsony-, valamint ünnepi műsorral összekötött éves projektértékelő estet szerveztünk.

Egész éven át biztosítottuk tanulóinknak a digitális eszközszolgáltatást (20 tab, laptopok). Diákjainkon kívül kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai megvalósítókra és a településen élő, dolgozó más szakemberekre: ebben az évben is megszerveztük a módszertani szakmai műhelyeket,  hospitálásokat,  pszichológiai tréningeket, pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatókat, közös sütögetéssel, grillezéssel összekötött beszélgetéseket.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A 2022-es évben 1s napi szinten ápoltuk, erősítettük szakmai-, szakmaközi együttműködésünket. Ez a tevékenység kiemelten meghatározta munkánkat tanodánk indulásától kezdve. Ebben az évben is aktívan részt vettünk a szakmaközi konferencia tanácskozásán, melyen a jelzőrendszer tagjaival - a településünkre vonatkozó általános gyermekvédelmi kérdésekben - egyeztettünk, megosztottuk ismereteinket, véleményt cseréltünk. Ezek a találkozók nagyon hasznosak, együtt gondolkodásra, együtt cselekvésre és prevencióra is jó alkalmat kínálnak. Napi kapcsolatot ápoltunk a helyi és a járási gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer más tagjaival. Az esetmegbeszéléseken rendszeresen részt vettünk. A kerecsendi gyermekjóléti szolgálat munkatársa tanodai rendezvényeink állandó résztvevője volt. Legfontosabb partnereink között található a Kerecsendi Magyary Károly Iskola, diákjaink középfokú intézményei, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma. Ugyancsak napi kapcsolatban álltunk a védőnői szolgálattal. A védőnő - kezdetektől fogva - a tanodai programok aktív résztvevője, mint mentálhigiénés szakember. A rendőrökkel és a polgárőrökkel meglévő kapcsolatok kimondottan a prevencióra terjedtek ki. Szoros kapcsolatban, egymást erősítve dolgoztunk a helyi integrációs programok keretében létrejött Biztos Kezdet Klubbal, Biztos Kezdet Gyerekházzal, a Berekerdő Óvodával, valamint a Világítani Fogok Egyesülettel. E kapcsolatok tartalma jelentős részben a prevencióra, a lemorzsolódás elleni közös tevékenységre terjedt ki.

 

FINANSZÍROZÁS

Tanodánk működését a TEF teljes mé1iékben finanszírozta. A 2022-re folyósított támogatás összege 15,5 millió Ft volt, melyből 15,1 millió Ft-ot használtunk fel. Bérekre, megbízási díjakra és járulékokra 9,7 millió Ft-ot fordítottunk. Beszerzésekre, különböző szolgáltatások vásárlására és rezsire mintegy 4,5 millió Ft-ot költöttünk, táborozásra, kirándulásokra, szabadidős programokra valamivel több, mint 3 millió Ft-ot használtunk fel, 825 e Ft-ból pedig a kerítés és az udvar kisebb rendbetételére került sor.

ELSZÁMOLÁSOK, ELLENŐRZÉSEK

Szakmai tevékenyégünkről minden évben beszámolót nyújtunk be a TEF-hez. Ehhez kapcsolódóan a támogatások felhasználásáról is számot adunk. A 2022-es évet érintően március elején nyújtottuk be éves beszámolónkat és elszámolásunkat, aminek az elbírálása még nem történt meg. A korábbi évek beszámolóit és elszámolásait a támogató minden esetben jóváhagyta.

A Magyar Állan1kincstár és a Kormányhivatal is időről-időre ellenőrzi tanodánk működését, valamint a folyósított támogatások felhasználásának szabályszerűségét.

A Kincstár legutóbb 2023. január 16-19. között tartott helyszíni ellenőrzést, melynek keretében a 2021-ben igénybe vett támogatás elszámolását vizsgálták. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv összefoglaló megállapítása szerint:

„A helyszíni ellenőrzés alapján meghatározott 43,18 feladategység meghaladja a Fenntartó által 2021-re vállalt 30 feladategységet, mindezek alapján a helyszíni ellenőrzés során a Főigazgatóság által elfogadott és vizsgált nyilvántartásokban szereplő adatok között a támogatási összeg változását eredményező eltérés megállapítására nem került sor.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgált

  • elszámolás megfelelt a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási szerződésben foglaltaknak, valamint
  • a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak voltak. "

ÖSSZEGZÉS

Tanodánk a 2022. évben sikeresen teljesítette a szakmai programunkban vállalt célokat és az azokra épülő feladatokat. Szolgáltatásaink iránt továbbra is nagy volt az érdeklődés, a tanulói és szülői igény. A 2022-es évben az adott héten teljesített rendszeresen járó gyermekek száma átlagban 47 fő -indikátor számunk 30 fő -volt.

Öröm számunkra, hogy pályázati forrásból el tudtuk végeztetni a legszükségesebb külső felújításokat.

Elhivatottságunkat, motiváltságunkat erősíti, hogy ebben az évben a BM elismerő oklevélben részesítette tanodánkat ,,jó gyakorlat kidolgozásában, alkalmazásában és megosztásában végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért".

Kerecsend,  2023. március 6.                                               

                                                                                                                    Román Lászlóné

                                                                                                   szakmai vezető, kuratóriumi elnök

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2023 Kerecsend Község Önkormányzata