cimer00

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. július 15.-én hétfőn, áramszünet miatt a délelőtti órákban a Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás kezdete 13:00. Köszönöm megértésüket. dr. Szász Kata jegyző

 

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi üléstervére

 

 február 13.

hétfő 17.00 óra

 

 1. Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi üléstervére

előadó: Sári László polgármester

 1. Főépítészi beszámoló 2022-ről

előadó: dr. Szász Kata jegyző

 1. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésére

előadó: Sári László polgármester

előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

 1. Beszámoló a Közművelődési és Iskolai Könyvtár 2022. évi munkájáról, javaslat a 2023 évi munkatervre és a közművelődési szolgáltatási tervre, valamint a 2023. évi rendezvénytervre előadó: Forgácsné Román Rita könyvtáros

 

március 27.

hétfő 17.00 óra

 1. A Kerecsenden működő civil szervezetek beszámolója 2022-ben végzett munkájukról és 2023. évi terveikről

előadók: a civil szervezetek vezetői

 1. Beszámoló a Mazsola és Tádé Családi Bölcsőde munkájáról

előadók: Ludvig Zsolt Csabáné és Cseh Ágnes Katalin, a bölcsődei csoportok vezetői

 

április 24.

hétfő 17.00 óra

 1. Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról

előadók: Riczuné Angel Henriett Klára és Törökné Kecsmár Krisztina védőnők

 1. Tájékoztató a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységéről

előadók: Suha József az RNÖ elnöke

  Schönberger Csaba Jakob az NNÖ elnöke

május 22.

hétfő 17.00 óra

 1. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról

előadó: Sári László polgármester

 1. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

előadó: dr. Szász Kata jegyző

 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

előadó: Simon Miklósné családsegítő és dr. Szász Kata jegyző

 1. Beszámoló a Biztos Kezdet Gyerekház munkájáról

előadó: Szeghalmi Orsolya gyerekház-vezető

 1. Javaslat helyi adók emelése

előadó: dr. Szász Kata

június 26.

hétfő 17.00 óra

Együttes ülés Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületével (helyszín: Demjén)

 1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Előadó: dr. Szász Kata jegyző

 

augusztus 28.

hétfő 17.00 óra

 1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

előadó: dr. Szász Kata jegyző

 1. Beszámoló a Biztos Kezdet Gyerekház munkájáról

előadó: Tarjányi Eszter gyerekház-vezető

 

szeptember 25.

hétfő 17.00 óra

 1. Beszámoló a házi gondozószolgálat munkájáról

előadók: Tóthné Bonivárt Zsuzsanna és Bander Péterné házi szociális gondozók

 1. Tanulmányi támogatások megállapítása

előadó: dr. Szász Kata jegyző

október 30.

hétfő 17.00 óra

 

 1. Tájékoztató a Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola 2022/2023. nevelési évben végzett munkájáról és az új nevelési év terveiről

Előadók: Ballagó Zoltán egri tankerületi igazgató

               Palkovics Péter igazgató

 1. Beszámoló a Berekerdő Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett munkájáról és az új nevelési év terveiről

előadó: Barna Erika óvodavezető

október

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

november 27.

hétfő 17.00 óra

 

 1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről Kerecsenden

Előadó: rendőrségi körzeti megbízott

Meghívott: Eger Város Rendőrkapitánya

 1. Tájékoztató a mezőőri szolgálat tevékenységéről

előadó: Sári László polgármester

előkészítésben részt vesz: mezőőr

 1. Tájékoztató a 2022/2023. évi közfoglalkoztatási programok megvalósításáról és a következő évi tervekről

előadó: Sári László polgármester

 1. Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

előadó: Sári László polgármester, dr. Szász Kata jegyző

december 18.

hétfő 17.00 óra

 

 1. Az Önkormányzat 2023. évi munkájának értékelése

előadó: Sári László polgármester

 1. Tájékoztató a 2023 évi pályázati munka eredményeiről és az ebből adódó 2024. évi feladatokról

előadó: dr. Szász Kata jegyző

 

A testületi ülések 1. napirendi pontja minden esetben a polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta végzett munkáról. Az utolsó napirendi pont keretében az egyéb ügyek, indítványok megtárgyalására kerül sor. Az ülésterv, ezen belül az ülések időpontja az időszerű feladatok függvényében változhat. Rendkívüli ülésekre az SzMSz előírásainak figyelembevételével kerülhet sor.

Kerecsend, 2023. február 6.

                                                                                  

                                                                                               Sári László

                                                                                               polgármester

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata