cimer00

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. július 15.-én hétfőn, áramszünet miatt a délelőtti órákban a Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás kezdete 13:00. Köszönöm megértésüket. dr. Szász Kata jegyző

1994 - 1998

A Képviselő-testület tagjai:

Gémes László polgármester

Román Éva alpolgármester

Alföldi Béla képviselő

Békési Gyula képviselő

Osvárth Endre képviselő

Román Antal képviselő

Simon Miklósné képviselő

Fehérné Vízi Jolán képviselőFecz Sándor képviselő

Sári Gabriella képviselő

Surányi Róbert képviselő

Az 1994-1998 közötti önkormányzati ciklus fő feladata az alapfeladatok ellátása mellett a korábbi beruházásokhoz felvett 23 millió Ft-os hitel és kamatainak visszafizetése volt. A túlzott költségvetési tehertétel miatt az Önkormányzat csődközeli helyzetbe került. Emiatt az Idősek Klubjának működését 1996-tól szüneteltetni kellett, s megszűnt a részben önálló intézményként létrehozott Közösségi Ház és Ifjúsági Klub is. Az Önkormányzat értékesíteni kényszerült részvényeit és ingatlanainak jelentős részét. Fejlesztésekre, karbantartásra költségvetési forrás nem állt rendelkezésére. A nehéz gazdasági helyzet miatt bevezetett megszorító intézkedések hatására az Önkormányzat 1996 végére elkerülte az adósságrendezési eljárást, 1997. végére visszafizette adósságállományát, s 1998-ra konszolidált gazdálkodást tudott folytatni. Ezt jelentős részben segítette a gázhálózat értékesítéséből származó 20 millió Ft-os bevétel, amit az Önkormányzat tartós betétként helyezett el, s az 1998-ban kezdődő ciklus elején biztonságos hátteret teremtve rendelkezésre állt.

Az 1994-98. közötti időszak nehézségei ellenére több tekintetben jelentős eredmények születtek. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy 1997. augusztus 20-ra elkészült a község II. világháborúban lerombolt templomtornya. E beruházás megvalósítását az Önkormányzat által létrehozott, a Kerecsendi Római Katolikus Templom Harangtornyának Felépítéséért Alapítvány irányította. 1994-98 között további lakások kapcsolódtak a gázhálózathoz, a kábeltévé előfizetőinek száma 247-re nőtt, a rendszeresen nézhető csatornák száma 13-ra emelkedett. Több kisvállalkozás telepedett meg a községben, főként pályázati források révén felújították a Bereksor eleje és az Arany János utca útburkolatát, elkészült az iskolai salakos sportpálya, a Magyari Károly utca jelentős része új burkolatot kapott. Az Iskola korszerű számítógépparkot alakított ki, s 1998. végén támogatást nyert el a gombatermesztéshez kapcsolódó, oktatási-gazdasági program megvalósítására.

Az 1998-2002. közötti önkormányzati ciklus legjelentősebb beruházásának, a szennyvízberuházásnak az előkészítése is megkezdődött. 1998. november 17-én létrejött a Laskóvölgyi Csatornamű Társulat 75 %-os lakossági szervezettséggel. 1998. november 27-én 14 pályázó adta be pályázatát a kivitelezési munkálatok elvégzésére. 1998. december elején a beruházáshoz szükséges pénzügyi források közül a céltámogatás, a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása, valamint a szükséges lakossági saját erő állt rendelkezésre, a Környezetvédelmi Alaphoz benyújtott támogatási igény elbírálása folyamatban volt.

Az Önkormányzat által létrehozott alapítványok tovább működtek. A Faluvédő Egyesület több pályázatot nyert el. Ezek eredménye többek között, hogy elkészült a háborús áldozatok emlékművének díszkivilágítása, s újból megjelent a Kerecsendi Újság.

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata