cimer00

Kovácsné Békési Beatrixnak, a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási előadójának, dr. Pintér Sándor belügyminiszter a Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozata elismerést adományozta.
free accordion menu module

Felhívás a felelőtlen ebtatás jogkövetkezményeire

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy 2022. június 1-jét követően rendszeres és fokozott ellenőrzést végez Hivatalunk az ebtartás szabályainak betartása érdekében (veszettség elleni oltás, mikrochip megjelölés, ebnyilvántartásba történő bejelentés, szökés megakadályozása).

A vonatkozó rendelkezéseket megszegő állattartók ellen haladéktalanul eljárást kezdeményezünk!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény hatálya kiterjed a kedvtelésből tartott állatokra is. Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozójogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni!

Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki, jelen esetben a jegyző. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírságadók módjára behajtandó köztartozás!

Külön felhívom az ebtartók figyelmét, hogy állatvédelmi bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint 2021. január 7.-ik napján módosult, ez alapján amennyiben az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat úgy az alapösszeg 75.000 Ft. Ez az összeg az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az elkövetett jogsértés mértékétől, formájától függően meg kell szorozni a Korm. rendelet 1-4. melléklet szerinti szorzókkal.

  • „Aki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott alkalmazandó szorzó 6,
  • aki az állat biztonságos elhelyezéséről nem gondoskodott alkalmazandó szorzó 6,
  • aki a kötelezően előírt dokumentációt, adatszolgáltatást, adatrögzítést, adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette alkalmazandó szorzó 2,
  • aki a hatóság által előírt intézkedést nem, vagy hiányosan teljesítette alkalmazandó szorzó 2, aki az állat kötelező egyedi jelölését nem végezte el alkalmazandó szorzó 3.”

Ezek következtében az állatvédelmi bírság mértéke jelentős összegig terjedhet a szabályszegések számától függően.

A bírság kiszabása mellett az illetékes állatvédelmi hatóság az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a tartalmazza a veszélyeztetés kutyával tényállást. Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000,-Ft-tól 150.000,-Ft-ig terjedhet. A szabálysértési eljárás lefolytatására az Egri Járási Hivatal rendelkezik hatáskörrel.

Kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy a veszettség elleni oltásra, a chipre, illetve a bejelentésre vonatkozó szabályokat tartsák be! Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tett eleget, azt kérem, haladéktalanul pótolják!

Kérem, hogy nagyobb odafigyeléssel akadályozzák meg, hogy a kutyáik kijussanak közterületre, vagy más ingatlanára!

Segítsék munkánkat azzal, hogy bizalommal fordulnak Hivatalunkhoz. Kérem, tegyék meg bejelentéseiket, bizonyítékokkal alátámasztva, ha az ebtartási szabályok megsértését tapasztalják a községben.

A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm!

2022.05.23.

dr. Szász Kata

                                                                                                                                 jegyző

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2022 Kerecsend Község Önkormányzata