cimer00

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testülete soros nyílt ülését 2023. szeptember 25-én, hétfőn 17.00 órától tartja a Közösségi Házban. - A lomtalanítás a településen az önkormányzattal egyeztetett időpontban, 2023.11.11.-én vehető igénybe. A lomhulladékokat reggel 06:00-ig kérjük kihelyezni az ingatlanok elé.
free accordion menu module

Képviselő-testületi ülés

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülését 2023. augusztus 28-án, hétfőn 17.00 órától tartja a Közösségi Házban.

 

Napirend:

  1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

előadó: Sári László polgármester

  1. A hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása

előadó: dr. Szász Kata jegyző

  1. A szociális ellátásokról szóló 11/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  2. évi belső ellenőrzési beszámoló és 2023. évi belső ellenőrzési terv

előadó: dr. Szász Kata jegyző

  1. Számlavezető bank előterjesztés

előadó: Sári László polgármester

  1. Berekerdő Óvoda kérelme

előadó: Barna Erika óvodavezető

  1. A Kerecsendi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának felülvizsgálata

előadó: Simon Miklósné családsegítő

  1. Egyebek

Kerecsend, 2023. augusztus 22.

                                                                                                   

                                               

Tisztelettel:

                                                                                               Sári László

                                                                                               polgármester

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2023 Kerecsend Község Önkormányzata