cimer00

Az ebek idei oltását 2024. április 22-én (hétfőn) 10-11 óráig szervezzük meg. A pótoltásra 2024. május 13.-án (hétfőn) 17-18 óráig kerül sor. |
free accordion menu module

Képviselő-testületi ülés

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülését 2023. augusztus 28-án, hétfőn 17.00 órától tartja a Közösségi Házban.

 

Napirend:

  1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

előadó: Sári László polgármester

  1. A hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása

előadó: dr. Szász Kata jegyző

  1. A szociális ellátásokról szóló 11/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  2. évi belső ellenőrzési beszámoló és 2023. évi belső ellenőrzési terv

előadó: dr. Szász Kata jegyző

  1. Számlavezető bank előterjesztés

előadó: Sári László polgármester

  1. Berekerdő Óvoda kérelme

előadó: Barna Erika óvodavezető

  1. A Kerecsendi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának felülvizsgálata

előadó: Simon Miklósné családsegítő

  1. Egyebek

Kerecsend, 2023. augusztus 22.

                                                                                                   

                                               

Tisztelettel:

                                                                                               Sári László

                                                                                               polgármester

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata