cimer00

Az ebek idei oltását 2024. április 22-én (hétfőn) 10-11 óráig szervezzük meg. A pótoltásra 2024. május 13.-án (hétfőn) 17-18 óráig kerül sor. |
free accordion menu module

Képviselő-testületi ülés

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soros nyílt ülését, 2024. március 25-én, hétfőn 17.00 órától tartja a Közösségi Házban.

 Napirend:

  1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

előadó: Sári László polgármester

  1. A Kerecsenden működő civil szervezetek beszámolója 2023-ben végzett munkájukról és 2024. évi terveikről

előadók: a civil szervezetek vezetői

  1. Beszámoló a Ficánka Mini Bölcsőde munkájáról

előadók: Ludvig Zsolt Csabáné intézményvezető

  1. Magyary Károly Általános Iskola intézményátszervezéséhez kapcsolódó véleményezési eljárás

előadó: Palkovics Péter igazgató

  1. Javaslat a Berekerdő Óvoda felvételi körzetének megállapítására

előadó: dr. Szász Kata jegyző

  1. Főépítészi beszámoló 2024-ról

előadó: dr. Szász Kata jegyző

  1. Pályázat benyújtása a 2024. évi szociális tűzifa támogatásra

előadó: Sári László polgármester

  1. Javaslat A temetőről és temetkezésről szóló 13/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

előadó: dr. Szász Kata jegyző

  1. Egyebek

Kerecsend, 2024. március 20.

                                               

Tisztelettel:

                                                                                               Sári László

                                                                                               polgármester

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata