cimer00

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soros ülését 2022. december 19-én-én, hétfőn 17.00 órától tartja, a Közösségi Házban. - A Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. október 31-től határozatlan ideig minden héten, csütörtöki és pénteki napokon zárva tart, ezeken a napokon az ügyfélfogadás szünetel. - Az Egri Járási Hivatal 2022. október 28. napjától 2023. március 17. napjáig a települési ügysegédi rendszer működtetését szünetelteti - Október 1-től megindult a 2022. évi Népszámlálás, melynek keretein belül október 17-től helyi számlálóbiztosok fogják felkeresni a települési címeket. - .
free accordion menu module

Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Kerecsendiek!

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testülete követkető nyilvános ülését 2022. február 1-jén, kedden 16.00 órától tartja a Közösségi Házban.

Napirend:

  1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

előadó: Sári László polgármester

  1. Tájékoztatás a háziorvosi praxis betöltésére benyújtott pályázatokról, a benyújtott pályázatok elbírálásának ütemezése

előadó: Sári László polgármester

  1. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi üléstervére

előadó: Sári László polgármester

  1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

  1. Javaslat a Fő u. 76. sz. alatti szolgálati lakás felújítására elnyert MFP pályázat keretében a projektmenedzsment kiválasztására indítandó beszerzési eljárás ajánlati felhívására és a meghívandó ajánlattevőkre

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

  1. A polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

  1. A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

  1. Főépítészi beszámoló 2021-ről

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

9. Egyebek

Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2023 Kerecsend Község Önkormányzata