cimer00

Kovácsné Békési Beatrixnak, a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási előadójának, dr. Pintér Sándor belügyminiszter a Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozata elismerést adományozta.
free accordion menu module

Közterület tisztántartás

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) a hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról önkormányzati rendelete alapján a település környezetének védelme és tisztasága érdekében a tulajdonos köteles gondoskodni:

  • az ingatlan előtti és melletti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, gyommentesítéséről,
  • az ingatlan előtti nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, gyommentesítéséről továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról,
  • a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, udvarok és kertek, valamint beépítetlen belterületi ingatlanok tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, gyommentesítéséről, valamint rovar- és rágcsáló-mentesítéséről,
  • az ingatlanról a járda és úttest fölé kinyúló ágak, bokrok levágásáról,
  • téli időszakban az ingatlana előtti és melletti járdaszakasz hó- és síkosság-mentesítéséről

A biztonságos közlekedés érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles továbbá gondoskodni az ingatlanról a járdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről.

Felhívom figyelmét, hogy a gondozatlan járdaszakasz vagy árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa költségére elvégezheti.

A rendelkezések betartása érdekében 2022. június 15-jét követően Hivatalunk rendszeres és fokozott ellenőrzést végez.

Felhívom figyelmét, hogy a fenti rendelkezések be nem tartása a közösségi együttélés szabályai megsértésének minősül.

A jegyző a bírságot, a jogsértés súlyát figyelembe véve 1.500 Ft és 50.000 Ft között állapítja meg.

A képviselő-testület által megalkotott szabályok betartása és betartatása a település nyugalmát, rendezettségének megteremtését, fenntartását és környezetének védelmét szolgálják.

Kérem, hogy mind saját maga, mind a település és a többi lakos érdekében fokozottan figyeljen ezen szabályok betartására!

Kerecsend, 2022. május 24.

dr. Szász Kata
jegyző

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2022 Kerecsend Község Önkormányzata